Vzdělávací akce - Pediatrická klinika

« Předchozí 1 2 Další »

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Marie Macků, MUDr. Marcel Schüller, Ph.D., MUDr. Jana Fráňová, tel.: 532 234 480, 532 234 482
Náplň:

dětská revmatologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Marie Macků, MUDr. Marcel Schüller, Ph.D., MUDr. Jana Fráňová, tel.: 532 234 480, 532 234 482, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Dětská gastroenterologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. MUDr. František Jimramovský, MHA, tel.: 532 234 226, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995
Náplň:

malabsorpční syndromy (MAS) a vrozené metabolické vady

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. MUDr. František Jimramovský, MHA, tel.: 532 234 226, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Dětská gastroenterologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995
Náplň:

evidence Based Medicine v dětské gastroenterologii, práce s registry pacientů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995

Dětská gastroenterologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. MUDr. František Jimramovský, MHA, tel.: 532 234 226, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995
Náplň:

dětská gastroenterologie, aktuální problémy diagnostiky a terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, prim. MUDr. František Jimramovský, MHA, tel.: 532 234 226, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995

Alergo-imunologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské alergo-imunologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Helena Schneiderová, tel.: 532 234 463
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské alergo-imunologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Helena Schneiderová, tel.: 532 234 463

Alergo-pulmologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské alergo-pulmologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D., tel.: 532 234 469
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské alergo-pulmologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D., tel.: 532 234 469

Dětská endokrinologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské endokrinologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel.: 532 234 463
Náplň:

poruchy růstu - souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel.: 532 234 463

Dětská endokrinologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel.: 532 234 463
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské endokrinologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel.: 532 234 463

Dětská nefrologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské nefrologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel.: 532 234 226
Náplň:

poruchy vnitřního prostředí, racionální indikace a interpretace některých laboratorních vyšetření se zvl. respektem k onemocnění ledvin a intenzivní péči

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel.: 532 234 226

Pediatrie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel.: 532 234 226
Náplň:

seznámení s problematikou pediatrie řešenou na klinickém pracovišti a to jak v lůžkové tak ambulantní části; diagnostika a terapie v klinické praxi

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel.: 532 234 226

Dětská diabetologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské diabetologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petra Konečná, Ph.D., tel.: 532 234 948
Náplň:

všeobecná problematika dětské diabetologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Petra Konečná, Ph.D., tel.: 532 234 948

Diabetologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské diabetologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Marie Pejchlová, tel.: 532 234 997
Náplň:

aktuality v dětské diabetologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Marie Pejchlová, tel.: 532 234 997, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Neonatologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské neonatologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Lia Elstnerová, tel.: 532 234 406
Náplň:

racionální postupy ošetřování, léčby a výživy patologických novorozenců

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Lia Elstnerová, tel.: 532 234 406

Neonatologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské diabetologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Lia Elstnerová, tel.: 532 234 406
Náplň:

praktické diagnostické i terapeutické postupy u patologických novorozenců

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Lia Elstnerová, tel.: 532 234 406

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Vít, MUDr. Jiří Navrátil, tel.: 532 234 480
Náplň:

dětská kardiologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Vít, MUDr. Jiří Navrátil, tel.: 532 234 480, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Jiří Navrátil, tel.: 532 234 480
Náplň:

prenatální kardiologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Jiří Navrátil, tel.: 532 234 480

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Vít, tel.: 532 234 480
Náplň:

katetrizace a radiofrekvenční ablace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Pavel Vít, tel.: 532 234 480

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Vít, tel.: 532 234 480
Náplň:

poruchy srdečního rytmu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Pavel Vít, tel.: 532 234 480

Hemodialýza

NCONZO, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:pro NLZP studující SPV - ARIP v pediatrii, int. péče v nefrologii, ev. další dětské sestry, všeobecné sestry v oboru
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 46
Doba trvání:1 týden dle dohody
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Monika Bodanská, Zdenka Bártová, Alena Horká, tel.: 532 234 662, 532 234 664
Náplň:

seznámení s prací sestry na hemodialyzačním pracovišti

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Monika Bodanská, Zdenka Bártová, Alena Horká, tel.: 532 234 662, 532 234 664

Diabetes mellitus

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry, dětské sestry pracující na dětských interních odděleních, pro sestry specialistky
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 48
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Stanislava Holemá, Renata Daňková, tel.: 532 234 475, 532 234 485
Náplň:

edukace diabetiků/inzulinové pumpy, inzulinová pera, dieta, dokumentace/

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Bc. Stanislava Holemá, Renata Daňková, tel.: 532 234 475, 532 234 485

Enterobiopsie, potravinové alergie, nesnášenlivost lepku

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:pro všeobecné sestry, dětské sestry pracující na dětských interních odděleních, pro sestry specialistky
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 48
Doba trvání:2 - 5 dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Stanislava Holemá, tel.: 532 234 485, 532 234 475
Náplň:

fibroskopické vyšetření u dětí, nové postupy určování diagnózy u celiakie, bioptická sonda

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Bc. Stanislava Holemá, tel.: 532 234 485, 532 234 475

Perioperační péče u novorozenců

NCONZO, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:dětské sestry pracující na novorozeneckých a chirurgických odděleních JIP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 56
Doba trvání:3 - 5 dnů
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Ludmila Pecková, Blanka Hašková, Věra Hyksová, tel.: 532 234 406
Náplň:

perioperační péče u novorozenců, ošetřovatelská péče o novorozence v období před i po chirurg. zákroku:

seznámení s nejčastějšími diagnózami vyžadující chirurgickou intervenci na novor. JIP

seznámení s přístrojovou technikou

vedení dokumentace

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Ludmila Pecková, Blanka Hašková, Věra Hyksová, tel.: 532 234 406

Patologičtí novorozenci

NCONZO, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:NLZP studující SPV - ARIP v pediatrii, pro dětské sestry pracující na patolog. novorozencích
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 46
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Hana Juránková, tel.: 532 234 406
Náplň:

seznámení s prací dětské sestry na novorozeneckém oddělení JIP, standardy, plány ošetřovatelské péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Hana Juránková, tel.: 532 234 406

Ošetřování stomií

NCONZO, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:NLZP studující SPV - ARIP v pediatrii, pro dětské sestry pracující na patolog. novorozencích
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 56
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Ludmila Bendová, tel.: 532 234 406
Náplň:

seznámení s prací DS na novorozeneckém oddělení se stomiky /péče o stomie, stoma poradna/

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Ludmila Bendová, tel.: 532 234 406

« Předchozí 1 2 Další »

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001