Vzdělávací akce - Oddělení klinické hematologie


Morfologie periferní krve

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:odborný kurz Work Shop (606/852)
Určeno pro:zdravotní laboranty bez specializace
Místo konání:NCO NZO Brno, FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické hematologie
Doba trvání:3 dny
Termín:

7. 4. - 9. 4. 2017

Školitel, tel:dle určení NCO NZO Brno, Bc. Irena Trnavská, tel.: 543 559 535, Jaroslava Hoblová
Náplň:

Hodnocení krevních nátěrů z periferní krve, barvení krevních nátěrů a možnosti chyb. Patologie v morfologii erytrocytů, leukocytů a trombocytů, nálezy v periferii u hematologických onemocnění.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře

Specializační vzdělávání v oboru: Hematologie a transfuzní služba

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělávání (kurz 610/852)
Určeno pro:zdravotní laboranty zařazené do specializačního vzdělávání
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

27. 2. 2017 - 3. 3. 2017 - odborný modul 2

Školitel, tel:Bc. Irena Trnavská, tel.: 543 559 535
Náplň:

Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam pracovišť bude studujícím předán a doplňován po obdržení rozhodnutí AK MZ ČR.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 610/852

Specializační vzdělávání v oboru: Hematologie a transfuzní služba

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializačního vzdělávání
Určeno pro:zdravotní laboranty zařazené do specializačního vzdělávání
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

15. - 19. 5. 2017 - odborný modul 1

4. - 8. 12. 2017 - odborný modul 2

Školitel, tel:Bc. Irena Trnavská, tel.: 543 559 535
Náplň:

Teoretická část specializačního studia.

Součástí specalizačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam pracovišť bude studujícím předán a doplňován po obdržení rozhodnutí AK MZ ČR.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 616/852

Specializační vzdělávání v oboru: Hematologie a transfuzní služba

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělávání
Určeno pro:zdravotní laboranty zařazené do specializačního vzdělávání
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

20. - 24. 11. 2017 zákldní modul

Školitel, tel:Bc. Irena Trnavská, tel.: 543 559 535
Náplň:

Teoretická část specializačního studia.

Součástí specializačního vzdělávání je povinná paxe na akreditovaých pracovištích. Seznam pracovišť bude studujícím předán a doplňován po obdržení rozhodnutí AK MZ ČR.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 661/852

Jarní hematologický den regionu Jižní Morava a kraje Vysočina

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Typ vzdělávací akce:regionální seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Kyjov
Doba trvání:1 den
Termín:

7. - 8.4. 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Oddělení klinické hematologie FN Brno pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP

XII. Brněnské hematologické dny

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Typ vzdělávací akce:Kongres s mezinárodní účastí
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

1. - 2.11.2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

FN Brno, Česká hematologická společnost LS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu, Spolek pro trombózu a hemostázu, Centrum pro trombózu a hemostázu MU

Konference OKH

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Kampus MU ILBIT, Pavilon A3, Kamenice 5, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

duben 2017, termín bude upřesněn

Školitel, tel:
Náplň:

Nové poznatky a zkušenosti na úsecích práce OKH

Organizaci zajišťuje, tel.:

FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické hematologie

Konference OKH

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Kampus MU ILBIT, Pavilon A3, Kamenice 5, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

říjen 2017, termín bude upřesněn

Školitel, tel:
Náplň:

Nové poznatky a zkušenosti na úsecích práce OKH

Organizaci zajišťuje, tel.:

FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické hematologie


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001