Vzdělávací akce - Neurochirurgická klinika


Pravidelné semináře NCHK FN Brno

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, neurology, radiology, lékaře KARIM
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika - posluchárna
Doba trvání:1/měsíc
Termín:
Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. - tel.: 532 233 790, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746

Konference pro neurology

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:neurology
Místo konání:Brno
Doba trvání:1 x odpoledne
Termín:

duben 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Náplň:

cévní neurochirurgie, hydrocefalus

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746

Teorie a praxe v neurointenzivní péči

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:NLZP
Místo konání:Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

květen 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Náplň:

teorie a praxe v neurointenzivní péči

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746

Brněnské neurochirurgické dny

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:neurochirurgy, neurology, traumatology, radiology, lékaře KARIM a NLZP
Místo konání:Velké Bílovice - hotel Akademie
Doba trvání:2 dny
Termín:

listopad 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

cévní neurochirurgie, hydrocefalus

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746

Předatestační stáž

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Náplň:

neurointenzivní péče, povinné pro přípravu k nástavbové atestaci z neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Lékařská fakulta MU v Brně, Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Stáž - Periferní nervy

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

- úžinové syndromy - karpální tunel, dekomprese, n. ulnaris prostá a endoskopicky asistovaná, transpozice, tarsální tunel, ostatní

- neurolýza

- rekonstrukce nervu - sutura, transpantace, biodegradabilní alotransplantáty

- tumory nervů

- intraoperační elektrofyziologické postupy - peroperační neurografie, EMG

- nácvik mikrochirurgické techniky na zvířecím modelu

- teorie - vybrané kapitoly z chirurgie periferních nervů...

- role zobrazovacích technik v diagnostice patologií priferních nervů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Soňa Kryštofová - , MUDr. Marek Sova - , MUDr. Vilém Juráň, Ph.D., Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Cerebrovaskulární stáž

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Náplň:

1. den: Organizace práce cerebrovaskulárního centra FN Brno; sál: Asistence u elektivní operace aneuryzmatu, ICG video-angiografie účast na cerebrovaskulární indikační komisi

2. den: seminář: Management pacienta po SAK, indikce operace a endovaskulárního ošetření aneuryzmatu; sál: asitence u elktivní operace AVM, navigace, neurofyzologie, ICG exkurze na pracovišti urgentího příjmu FN Brno

3. den: seminář: Diagnostka a terapie u pacientů s ICH, AVM, DAVM, kavernomem; sál: asistence u elektivního cévního výzkumu, ICG; exkurze na pracovišti centrální JIP FN Brno

4. den: vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, neuromonitorig po SAK; sál: asistence u elektivního cévního výkonu ICG; experiment: nácvik mikrochirurgické techniky na laboratorních potkanech

5.den: vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, drenáž likvoru po SAK; exkurze na pracovišti intervení radologie, elektivní coiling aneuryzmatu

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Vilém Juráň, Ph.D. - juran.vilem@fnbrno, MUDr. Ondřej Nevrátil, Ph.D, MUDr. Karel Svoboda, Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Stáž - neuroonkologie

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:Stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

- Neurodiagnostika: interpretace, indikace a využití jednotlivých modalit v diferenciální diagnostice nádorů CNS a míchy. Je možnost se podrobněji seznámit s využitím těchto metod v neuroonkologii: CT (CTAG), MRI-MRAG, fMRI, DWI, PWI, traktografie, PET (MOÚ Brno)

- Operační neuroonkologický pogram: při operacích extra a intraaxiálních nádrů a míchy využíváme tyto techniky: peroperační mikoskop, frame less stereonavigace, frame based stereotaktická biopsie, peroperační ultrazvuk, CUSA, nuroendoskopie, peroperační fluorescence (technika ALA), peroperační neurofyziologický monitoring, awake kraniotomie

- Mezioborová neuroonkologická spolupráce: účastník bude mít možnost se zúčastnit mzioborové Neuroonkologické komise Neurochirurgické kliniky FNB a Kliniky radiační onkologie, kde probíhá za účasti jedotlivých odborníků (radiodiagnostik, radioterapeut, onkolog, neurochirurg, neurolog a neuropatolog) konziliární a indikční hodnocení jednotivých pacientů v rámci neuroonkologického programu NCHK FN Brno a MOU Brno

- Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie: naše pracoviště úzce spolupracuje s Klinikou radiační onkologie v rámci neuroonkologického prgramu při indikacích a operačních výkonech za použití stereotaktické metody přístroje LINAC. Účastník bude seznámen se základními principy, hlavními indikacemi a operačním postupem této metody

- Molekulární neuroonkologie a vědecko výzkumná činnost: během pobytu na našem pracovišti ke možnost navštívit pracoviště  základního výzkumu Výzkumná skupina Molekulární onkologie II (Univerzitní kampus Bohunice - CEITEC), kde se standardně provádí diagnostika základních prognostických neuroonkologických markerů u našich pacientů a v rámci mezioborové spolupráce jednotlivých vědeckých ústavů MU Brno probíhají i některé vědeckovýzkumné projekty věnované neuroonkologii

Konkrétní program stáže závisí na spektru léčených pacintů a i přes naši snahu nelze zaručit, že v uvedeném termínu proběhnou všechny zmíněné typy operací a budou použity všechny technologie

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., MUDr. Ing. Tomáš Svoboda, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Stáž - kraniocerebrální poranění a neurointenzivní péče

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

- Seznámení s provozem Neurochirurgické kliniky a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

- Provoz Urgentního příjmu FN Brno včetně vyšetřovacích algoritmů pacientů s polytraumatem. Vyšetřovací metody - CT, MRI

- Indikace neurochirurgické intervence, operační techniky, interdisciplinární spolupráce - ORL, stomatochirurgická klinika u kombinovaných poranění baze lební

- Zásady pooperační a konzervativní léčby a režimových opatření na JIP s možností využití multimodálního monitoringu

- Nové trendy v intezivní léčbě pacientů po těžkém KCP a SAK

- Možnosti multimodálního monitoringu (ICP, CPP, Licox, CBF, ultrazvuk, jugulární bulbus, mikrodialýza) u pacientů po těžkém KCP a SAK

- Interpretace hodnot naměřených jednotlivými modalitami

- Limity multimodálního monitoringu

- Srovnání teraputické strategie před a s využitím multimodálního monitoringu

- Kontroverze a diskuze

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Karel Máca, Ph.D. - , MUDr. Andrej Mrlian, Ph.D., Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., MUDr. M. Slezák,Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Stáž - Dětská neurochirurgie

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

Účastníci kurzu budou seznámeni s kompletním spektrem dětské neurochirurgie, zahrnujícím indikace, operační léčbu a ambulantní sledování dětských pacientů s vrozenými vývojovými vadami nervové soustavy (kraniální a spinální dysrafizmy a kraniosynostózy), nádory mozku a míchy, kraniocerebrálními poraněními a infekcemi CNS. Také se seznámí s problematikou léčby hydrocefalu v dětském věku. Aktivně se budou účastnit lékařských vizit, operačního programu, ambulantní činnosti a mezioborových indikačních komisí.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. David Laštovička, - , tel.: 532 234 426 (532 234 224), Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Neurochirurgie

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:okresní traumatology, chirurgy, ortopedy, neurology, lékaře KARIM
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001