Vzdělávací akce

« Předchozí 1 2 3 4 7 12 18 Další »

27. sympózium Asistované reprodukce a 16. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:mezinárodní konference
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

14. 11. - 15. 11.2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, tel.: 532 238 235
Náplň:

reprodukční gynekologie, asistovaná reprodukce

Organizaci zajišťuje, tel.:Zdeňka Kroupová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 236, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

Aktuality v léčbě hypertenze

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:praktické lékaře a internisty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petra Vysočanová, tel.: 532 232 459, MUDr. Martina Šišáková, Ph.D., tel.: 532 233 519, 532 232 454
Náplň:

- rezistentní hypertenze, diagnostika sekundární hypertenze - vyšetřovací metody, rizikové faktory

Organizaci zajišťuje, tel.:MUDr. Petra Vysočanová, tel.: 532 232 459

Aktuality v současné neuropsychologii, možnosti a omezení neuropsychologického vyšetření na akutním lůžku

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology, lékaře
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

listopad 2017

Školitel, tel:Mgr. Kristina Pešková, tel.: 532 232 522
Náplň:

Nejnovější neuropsychologické testové metody, možnosti a limity v práci neuropsychologa na klinickém pracovišti

Organizaci zajišťuje, tel.:PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Aktuální informace k třídění odpadů ve FN Brno

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

11. 9. 2017, 14:00 - 16:00

Školitel, tel:Mgr. Pavla Všetečková
Náplň:

Aktuální informace k třídění odpadů ve FN Brno

Organizaci zajišťuje, tel.:PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Aktuální témata v neonatologii

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

13. 11. 2017

Školitel, tel:Marie Peková
Náplň:

Aktuální témata v neonatologii

Organizaci zajišťuje, tel.:PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

AKUTNĚ.CZ 2017

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře a NLZP
Místo konání:Campus Masarykovy Univerzity, Brno
Doba trvání:bude upřesněno
Termín:

bude upřesněno

Školitel, tel:Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., tel. 532 234 261, 532 234 698; Mgr. Jana Flajšingrová, tel.: 532 231 040
Náplň:

přednášky, workshopy, postery

Organizaci zajišťuje, tel.:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721, Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., tel. 532 234 261, 532 234 698; Mgr. Jana Flajšingrová, tel.: 532 231 040

AKUTNĚ.CZ 2017

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:mezinárodní kongres
Určeno pro:NLZP, lékaři
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:1 den
Termín:

listopad 2017

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Martina Hrdinková, tel. 532 233 164

Akutní koronární syndromy

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:kardiology, praktické lékaře, internisty, lékaře RZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:6 hodin
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204, MUDr. Roman Miklík, Ph.D., tel.: 532 232 204, MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D., 532 232 204
Náplň:

Organizace péče a interní léčba

Organizaci zajišťuje, tel.:MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204

Alergo-imunologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské alergo-imunologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Helena Schneiderová, tel.: 532 234 463
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské alergo-imunologii

Organizaci zajišťuje, tel.:Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Helena Schneiderová, tel.: 532 234 463

Alergo-pulmologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské alergo-pulmologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D., tel.: 532 234 469
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské alergo-pulmologii

Organizaci zajišťuje, tel.:Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D., tel.: 532 234 469

Algeziologie

prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z algeziologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčby bolesti
Doba trvání:2 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D. - tel.: 532 233 271
Náplň:

léčba chronických bolestivých stavů u onkologických  i neonkologických pacientů

Organizaci zajišťuje, tel.:prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D. - tel.: 532 233 271, 532 232 797, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Anesteziologie a intenzivní medicína

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Anesteziologie a intenzivní medicíny
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719, e-mail: sas.igor@fnbrno.cz, MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. – tel.: 532 233 571, e-mail: gimunova.olga@fnbrno.cz, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Anesteziologie a resuscitace

Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
Doba trvání:2 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., tel. 532 234 261, 532 234 698
Náplň:

příprava k atestaci z Anesteziologie a intenzivní medicíny

Organizaci zajišťuje, tel.:Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., tel. 532 234 261, Simona Holčáková - sekratariát, tel. 532 234 698, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Anesteziologie před, během a po operaci

Prim. MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry v intenzivní a anesteziologické péči, záchranáři
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální operační sály (COS I)
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Miluše Mezenská, tel.: 532 233 853
Náplň:

práce anesteziologické sestry na operačním sále

Organizaci zajišťuje, tel.:NCONZO Brno, PhDr. Jana Nekudová, tel.: 543 559 562, Miluše Mezenská, tel.: 532 233 853

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci v oborech s předepsanou předatestační stáží na ARO
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719, e-mail: sas.igor@fnbrno.cz, MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. – tel.: 532 233 571, e-mail: gimunova.olga@fnbrno.cz, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Anhidrotická ektodermální dysplazie - zajímavé kazuistiky

Prim. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, listopad 2017

Školitel, tel:MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249
Náplň:

zajímavé kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Aplikovaná fyzioterapie

MUDr. Miluše Jurášková
Typ vzdělávací akce:praktická část specializačního studia, závěrečná zkouška SPV - praktická část
Určeno pro:fyzioterapeuty zařazené do SPV
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Rehabilitační oddělení včetně odborných klinik
Doba trvání:dle studijního programu
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Dagmar Janů, tel.: 532 232 563
Náplň:

- praktická výuka na odděleních/klinikách dle studijního programu

- kineziologické vyšetení, kinezioterapie, fyzikální terapie, tvorba krátko- a dlouhodobého rehbilitačního programu

Organizaci zajišťuje, tel.:Mgr. Dagmar Janů, tel.: 532 232 563, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Asistovaná reprodukce

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky, všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Lhotecká, tel.: 532 238 301
Náplň:

- léčebné možnosti v programu IVF

- oš. dokumentace

- praktická ukázka + video

Organizaci zajišťuje, tel.:PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Asistovaná reprodukce

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky, všeobecné sestry, zdravotní laborantky
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika
Doba trvání:1 den, i více dní
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ilona Rošická, tel.: 532 238 301, Ing. Eva Lousová
Náplň:

- léčebné možnosti v programu IVF

- práce v laboratoři

- praktická ukázka, vedení dokumentace

Organizaci zajišťuje, tel.:PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Audit systému řízení kvality

Alena Šuláková
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:interní auditory
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Martin Kudlička, tel.: 532 232 863
Náplň:

seznámení s prováděním a dokumentováním auditů systému řízení kvality, se základními předpoklady pro výkon auditorské činnosti, účelem auditů a jejich jednotlivých etap

Organizaci zajišťuje, tel.:Ing. Martin Kudlička, tel.: 532 232 863, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: asulakova@fnbrno.cz
« Předchozí 1 2 3 4 7 12 18 Další »

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranic
Kalendář akcí
srpen
Po Út St Čt So Ne
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
2017
Nejbližší akce: 8.9.2017
Anketa
Setkali jste se ve FN Brno s korupčním jednáním?CZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001