Uchazeči o zaměstnání

Uchazeči o zaměstnání ve FN Brno zasílejte svoji písemnou žádost, která obsahuje:

  • motivační dopis (sdělení o jakou pracovní pozici má uchazeč o zaměstnání zájem a proč by chtěl pracovat ve FN Brno – má formát e-mailu);
  • aktuální profesní životopis (ne starší 3 měsíců) - není požadován jednotný formát, uchazeč o zaměstnání může využít např. nabídky Internetu nebo FN Brno;
  • souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely evidence v dtb. uchazečů o zaměstnání – věta, která je součástí vašeho e-mailu, dopisu nebo profesního životopisu:

 

„Dávám souhlas pro nakládání s mými osobními údaji podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely evidování a nakládání s mým profesním životopisem a dalšími doloženými dokumenty jakožto uchazeče o zaměstnání ve FN Brno“, a to po dobu trvání této evidence.“

  • v případě zájmu o pracovní pozici „sanitář“ – kopie dokladu o absolvování akreditovaného sanitářského kurzu;

 

e-mailova adresa:

 

Žádosti uchazečů o zaměstnání ve FN Brno budou evidovány na Oddělení organizace řízení k dalšímu zpracování a uchazeč o zaměstnání bude kontaktován referentem příslušného oddělení (e-mailem nebo poštou). Evidence uchazečů o zaměstnání >>> .

 

Uchazeči o zaměstnání ve FN Brno mají možnost využít i přímého online spojení (Skype) s referentem Oddělení organizace řízení a získat tak okamžitě informace o volných pracovních místech, a to připojením se na na online adrese:

uchazeci-skype-online

skype


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001