Placené služby - Transfuzní a tkáňové oddělení

CENÍK č. 54/2017–09.5

Ceny laboratorních vyšetření od zemřelých dárců tkání, orgánů a buněk metodou PCR

Pro TTO FN Brno byla provedena kalkulace laboratorních vyšetření dárců tkání, orgánů a buněk.

Název

Cena

15% DPH

Cena vč. DPH

PCR vyšetření 1 vzorku (RNA HCV, RNA HIV, DNA HBV)

673,04 Kč

100,96 Kč

774,00 Kč

Příprava 1 vzorku od zemřelého k vyšetření PCR

426,96 Kč

64,04 Kč

491,00 Kč

Kontroly pro běh vyšetření PCR

6 871,30 Kč

1 030,70 Kč

7 902,00 Kč

 

CENÍK č. 53/2017–09.5

Ceny laboratorních vyšetření dárců tkání, orgánů a buněk pro cizí odběratele

Pro TTO FN Brno byla provedena kalkulace laboratorních vyšetření dárců tkání, orgánů a buněk. Ceny jsou osvobozeny od DPH.

Název

Cena

Souběžná detekce antigenu HIV 1 p24 a protilátek proti HIV 1/2 - 1 vzorek

868 Kč

Souběžná detekce antigenu HIV 1 p24 a protilátek proti HIV 1/2 - série

331 Kč

Detekce povrchového antigenu viru hepatitidy B - 1 vzorek

660 Kč

Detekce povrchového antigenu viru hepatitidy B - série

277 Kč

Detekce treponemových protilátek proti TP - 1 vzorek

635 Kč

Detekce treponemových protilátek proti TP - série

342 Kč

Detekce protilátek proti viru hepatitidy C - 1 vzorek

940 Kč

Detekce protilátek proti viru hepatitidy C - série

443 Kč

Detekce protilátek proti HTLV I/II - 1 vzorek

1 064 Kč

Detekce protilátek proti HTLV I/II - série

559 Kč

Detekce protilátek proti core antigenu viru hepatitidy B - 1 vzorek

785 Kč

Detekce protilátek proti core antigenu viru hepatitidy B - série

329 Kč

PCR vyšetření 1 vzorku (HIV RNA, HBV DNA, HCV RNA)

673 Kč

Kontroly PCR pro 1 běh vyšetření (1-20 vzorků)

6 871 Kč

Příplatek za vyšetření mimo prac. dobu/ 1 příjezd zaměstnance

2 876 Kč

 

CENÍK č. 15/2017–09.5

Krev pro komerční, výukové a výzkumné účely pro cizí odběratele

Č. Název Jednotka Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
1. Krev pro komerční, výukové a výzkumné účely 1ml 11 Kč 2 Kč 13 Kč
2. Buffy coat pro komerční, výukové a výzkumné účely 1TU 460 Kč 97 Kč 557 Kč
3. Plazma (sérum) pro komerční, výukové a výzkumné účely 1ml 15 Kč 3 Kč 18 Kč
4. Trombocyty (200 mld.) pro komerční, výukové a výzkumné účely 1 ks 4 300 Kč 903 Kč 5 203 Kč
5. Trombocyty pro komerční, výukové a výzkumné účely 1 TU 790 Kč 166 Kč 956 Kč
6. Provedení odběru krve a jeho zpracování pro komerční, výukové a výzkumné účely 1 ks 1 390 Kč 292 Kč 1 682 Kč

 

CENÍK č. 9/2017-09.5

Ceny transfuzních přípravků pro cizí odběratele

Kód Název přípravku  Jedn. Cena
0007917 Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované  1 TU 2 158,00 Kč
0007917 Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované  1/2 TU 1 079,00 Kč
0007955 Erytrocyty deleukotizované 1 TU 2 640,00 Kč
0007955 Erytrocyty deleukotizované 1/2 TU 1 320,00 Kč
0007957 Erytrocyty deleukotizované pediatrická jednotka 1 ks 1 660,00 Kč
0207921 Plazma pro klinické použití P, PA 1 TU 1 211,00 Kč
0207921 Plazma pro klinické použití PA2 2 TU 2 422,00 Kč
0207922 Plazma patogen - inaktivovaná 1 TU 2 537,00 Kč
0107959 Trombocyty z aferézy deleukotizované v PAS minimálně 200 mld. 1 TD 10 308,00 Kč
0107959 Trombocyty z aferézy deleukotizované v PAS pediatrická jednotka 1/2 TD 5 154,00 Kč
0107936 Trombocyty z buffy coatu směsné deleukotizované v PAS   1 TD 8 902,00 Kč
0207926 Kryoprotein 1 TU 2 995,00 Kč
0207926 Kryoprotein patogen inaktivovaný 3 TU 8 985,00 Kč
0407942 Příplatek za ozáření 1 ks 245,00 Kč
0407949 Příplatek za promytí 1 ks 1 192,00 Kč
0407950 Příplatek za výběr dárce podle HLA 1 ks 1 835,00 Kč

 

CENÍK č. 30/201609.5

Validovaný transport HLP

Název Cena bez DPH 21% DPH Cena vč. DPH
Validovaný transport HLP 540,00 Kč 113,40 Kč 653,40 Kč

 

CENÍK č. 17/201609.5

Laboratorní vyšetření – bez léčebného cíle

Celková suma za vyšetření je tvořena cenou vyšetření, ke které je nutné připočítat ceny za další provedené výkony (za separaci séra; za minimální kontakt lékaře v případech, kdy klient požaduje vyšetření na přítomnost známek HIV/AIDS a za odběr krve ze žíly dospělého nebo dítěte do 10 let věku). V případech, kdy klient dodá biologický materiál (krev) k vyšetření, cena za odběr krve se nepřipočítává.

Jedná se o výkony, které jsou klientovi poskytovány za jiným účelem než léčebným cílem nebo ochrany lidského zdraví.

Název Cena vč. 15% DPH
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) statim 352,00 Kč
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) v sérii 210,00 Kč
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) u novorozence 193,00 Kč
Screening antierytrocytárních protilátek v sérii 176,00 Kč
Doplnění screeningu antierytrocytárních protilátek v sérii 100,00 Kč
Souběžná detekce antigenu HIV 1 p24 a protilátek proti HIV ½ v sérii (anti-HIV ½ + HIV 1 p24 Ag) 367,00 Kč
Detekce protilátek proti core antigenu viru hepatitidy B (anti-HBc) 367,00 Kč
Detekce protilátek proti antigenu viru hepatitidy C (anti-HCV) 495,00 Kč
Detekce specifických protilátek proti Treponema pallidum (původce syfilis) (anti-TP IgM/IgG) 629,00 Kč
Detekce protilátek proti HTLV I/II (anti-HTLV I/II) 629,00 Kč
Detekce povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg) 304,00 Kč
Separace séra 22,00 Kč
Odběr krve ze žíly u dítěte do 10 let 85,00 Kč
Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let 47,00 Kč
Minimální kontakt lékaře s pacientem 47,00 Kč
Opis krevní skupiny 36,00 Kč

 

CENÍK č. 16/201609.5

Laboratorní vyšetření – léčebný cíl

Celková suma za vyšetření je tvořena cenou vyšetření, ke které je nutné připočítat ceny za další provedené výkony (za separaci séra; za minimální kontakt lékaře v případech, kdy klient požaduje vyšetření na přítomnost známek HIV/AIDS a za odběr krve ze žíly dospělého nebo dítěte do 10 let věku). V případech, kdy klient dodá biologický materiál (krev) k vyšetření, cena za odběr krve se nepřipočítává.

Ceny vyšetření jsou osvobozeny od DPH z důvodu poskytování vyšetření za účelem léčebného cíle nebo ochrany lidského zdraví.

Název Cena
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) statim 306,00 Kč
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) v sérii 183,00 Kč
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) u novorozence 168,00 Kč
Screening antierytrocytárních protilátek v sérii 153,00 Kč
Doplnění screeningu antierytrocytárních protilátek v sérii 87,00 Kč
Souběžná detekce antigenu HIV 1 p24 a protilátek proti HIV ½ v sérii (anti-HIV ½ + HIV 1 p24 Ag) 319,00 Kč
Detekce protilátek proti core antigenu viru hepatitidy B (anti-HBc) 319,00 Kč
Detekce protilátek proti antigenu viru hepatitidy C (anti-HCV) 430,00 Kč
Detekce specifických protilátek proti Treponema pallidum (původce syfilis) (anti-TP IgM/IgG) 547,00 Kč
Detekce protilátek proti HTLV I/II (anti-HTLV I/II) 547,00 Kč
Detekce povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg) 264,00 Kč
Separace séra 19,00 Kč
Odběr krve ze žíly u dítěte do 10 let 74,00 Kč
Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let 41,00 Kč
Minimální kontakt lékaře s pacientem 41,00 Kč
Opis krevní skupiny 31,00 Kč

 

CENÍK č. 148/2013-09.5

Služby Transfuzního a tkáňového oddělení pro externí odběratele

Poř. č. Název Jednotka Cena
1 Skladování vaku hemopoetických buněk v kryobance 1ks/1měs.      91,00 Kč
2 Příjem a uložení biologického materiálu při -80°C 1 dm3/1.den 1.360,00 Kč
3 Skladování biologického materiálu při -80°C dm3        7,00 Kč
4 Příjem a uložení kryokonzervovaných spermií v kryobance  1 pacient 3.336,00 Kč
5 Skladování kryokonzervovaných spermií v kryobance 1 pacient/rok 1.620,00 Kč
6 Expedice  kryokonzervovaných spermií  1 pacient (výdej) 2.933,00 Kč
7 Výdej vaku hemopoetických buněk 1 ks 2.000,00 Kč

 

CENÍK č. 105/2013 – 09.5

Manipulační poplatek

Manipulační poplatek je účtován společně s nákladovou cenou transfuzního přípravku vyrobeného na žádost a je účtován pouze v případě neodebrání transfuzního přípravku cizím odběratelem.

Název   Cena
Manipulační poplatek 74,00 Kč

 

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001