Seznam členů

Seznam členů etické komise/ List of the Ethics Committee Members:

 

 

Jméno a příjmení

First name and surname

Muž/ Žena

Male/ Female

Odbornost

Specialism

Funkce v EK

Role in EC

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

 

+

 

Pharmacy

 

 

Předseda EK

Chairman of EC

 

Prim. MUDr. Václav Bartl

 

>

 

Eye Clinic

 

 

 

Prim. MUDr. Hana Bučková, PhD.

 

+

 

Pediatrics, Dermatology

 

 

 

MUDr. Alena Buliková, Ph.D.

 

+

 

Hematology

 

 

 

MUDr. Dagmar Burgetová

 

+

 

Microbiology

 

 

 

Mgr. Martin Brož

 

>

 

Pharmacy

 

 

 

Ing. Jan Doubek

 

>

 

Department of Sanitary Engineering

 

 

 

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D.

 

+

 

Intensive Care Unit

 

 

 

Doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc.

 

>

 

Surgery

 

 

 

Kateřina Halouzková

 

+

 

Officer

 

 

Tajemník EK

Secretary of EC

 

PharmDr. Tatiana Holubová

 

 

+

 

 

Pharmacy

 

 

 

 

ThDr. Jan Hradil, Th.D.,Dr.h.c.

 

>

 

Theologist

 

 

Nezávislý člen EK

Independent member of EC

 

Prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

 

>

 

Gynecolgy

 

 

 

Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.

 

>

 

Cardiology

 

 

 

Radim Kozák

 

>

 

Working

 

 

Nezávislý člen EK

Independent member of EC

 

MUDr. Zdeněk Král, CSc.

 

>

 

Hematooncology

 

 

 

MUDr. Magda Kunovská

 

+

 

Gastroenterology

 

 

Mgr. Kateřina Láníčková

 

+

 

Lawyer

 

 

MUDr. Olga Magnová

 

+

 

 

Pediatricy

 

 

MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

 

>

 

Cardiology

 

 

 

Bc. Erna Mičudová

 

+

 

Deputy for Nursing Care

 

 

 

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

 

+

 

Neurology

 

 

 

Mgr. Lenka Rosenbaumová

 

+

 

Lawyer

 

 

 

Radka Štěpánková

 

+

 

Officer

 

 

 

Mgr. Milan Tichý

 

>

 

Pedagogue

 

 

Nezávislý člen EK

Independent member of EC

 

MUDr. Marcela Tomíšková

+

Pulmonary Diseases and Tuberculosis

 

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranic



CZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001