Seminář Supervize v ošetřovatelské praxi pro rok 2017

FN Brno pořádá seminář dle vyhlášky č. 4/2010, kterou stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Termíny pro rok 2017

KVĚTEN

ČERVEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

19.5.2017

16.6.2017

22.9.2017

20.10.2017

3.11.2017

8.12.2017

 

 

 

 

24.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Místo konání

  • UZS Vzdělávací centrum – Netroufalky 1, Brno

Předpokládaná cena

  • 800 Kč – cena je osvobozená od DPH

Délka semináře

  • 1 den – vždy od 8,00 - 15,30 hodin

Celková délka akce - 7 hodin.

Po řádném absolvování semináře účastník obdrží potvrzení o účasti s 1 kreditem.

Vstupní podmínky:

Seminář je určen pro nelékařská povolání:

  • Všeobecná sestra, zdravotnický asistent, fyzioterapeud, zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, porodní asistentka, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně sociální pracovník, farmaceutický asistent

  • Vhodné zejména pro školitele a mentory

Cílem semináře je:

  • informovanost pomáhajících profesionálů v ošetřovatelství o supervizi a možnostech jejího využití v ošetřovatelské praxi

  • pojetí supervize jako jedné z dostupných forem profesionální podpory pracovníků ve zdravotnictví

Přihlášku zasílejte na e-mail:

Po obdržení přihlášky obdrží každý potvrzení o zařazení do semináře.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001