Rehabilitace na evropské úrovni

Ve Fakultní nemocnici Brno byl úspěšně dokončen projekt Modernizace a inovace přístrojového vybavení oddělení zajišťující rehabilitační péči ve FN Brno. Díky finanční podpoře Evropské unie se na Rehabilitačním oddělení a Spinální jednotce FN Brno podařilo nejen zvýšit kvalitu poskytované péče, ale také usnadnit ošetřujícímu personálu jejich fyzicky náročnou práci.

 

Projekt v celkové výši 5.251.812,12 Kč, přičemž 85% bylo hrazeno ze zdrojů IOP EU a 15% z vlastních zdrojů FN Brno, byl realizován v letech 2010 – 2013. V tomto období bylo nakoupeno celkem 46 zdravotnických přístrojů, kterými bylo dovybaveno Rehabilitační oddělení a Spinální jednotka FN Brno. Dodavateli technologií byly firmy HOSPIMED spol. s r.o. a PURO-KLIMA a.s.

Rehabilitační oddělení FN Brno využívá pořízené přístroje především k nácviku vertikalizace a lokomoce pro těžce pohybově postižené. Nastavitelné zařízení pak k nácviku chůze po schodech. Výškově stavitelná lehátka pomáhají při práci fyzioterapeutům, kterým komfortní polohovatelná lůžka usnadní manipulaci s pacienty.

Bodový a skenovací laser a lymfoven jsou fyzioterapeutické přístroje určené hlavně k analgetickým zákrokům, k rychlejšímu hojení ran a dekubitů. Využívány jsou také proti otokům.

Pro Spinální jednotku FN Brno byl pak například zakoupen scanovací terapeutický laser zmírňující bolest při dohojování chronických ranči stavěcí a zvedací pomůcka s pohonem. Ta je využívána především při manipulaci a hygieně pacientů s neurologickým deficitem.

Rehabilitace na evropské úrovni

 

Logo IOP EU

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001