Placené služby - Psychiatrická klinika

CENÍK č. 124/2013-09.5

Kalkulace neuropsychologického vyšetření

Pro Oddělení klinických psychologů byla provedena kalkulace ceny neuropsychologického vyšetření při podezřenína změnu schopnosti řídit motorové vozidlo vlivem medikace. Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada bude provedena na pokladnách FN Brno.

Název Cena vč. DPH
Reakční test - CompACT-SR       200 Kč

CENÍK č. 87/2013-09.5

Kalkulace psychologického vyšetření

Pro Psychiatrickou kliniku byla provedena kalkulace ceny za psychologické vyšetření. Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada bude provedena na pokladnách FN Brno.

 

1. Psychologické vyšetření žadatele o zbrojní pas 2.500 Kč (cena vč. DPH)
2. Cílené psychologické vyšetření 2.200 Kč (cena vč. DPH)
3. Komplexní psychologické vyšetření 2.800 Kč (cena vč. DPH)

 

CENÍK č. 53/2013-09.5

Kalkulace pronájmu tělocvičny na PK

Ceník vystaven na základě cenové kalkulace, která tvoří přílohu tohoto ceníku. Dlouhodobý pronájem pro plátce DPH, se kterým bylo sjednáno zdanění nájmu a pro neplátce DPH (dle §61 písm.d ZDPH). Ceny byly stanoveny za 1 hodinu. Změna ceny byla provedena z důvodu změny sazby DPH.

 

Poř. č.  Název  
1. Pronájem tělocvičny 94,00 Kč (cena včetně DPH)
2. Pronájem příslušenství 10,00 Kč (cena včetně DPH)
3. Služby spojené s nájmem (bez tepla) 14,00 Kč (cena včetně DPH)
4. Služby spojené s nájmem (pouze teplo) 7,00 Kč (cena včetně DPH)

 

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001