Informace pro lékaře

Pacienty k nám odesílejte se žádankou (dvojmo) řádně vyplněnou a s čitelným IČZ.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001