Vědeckovýzkumná činnost

Výzkumná činnost pracovišti úzce souvisí s výzkumnou činností Gynekologicko-porodnické kliniky a KARIM FN Brno. II. ARO spolupracuje na výuce mediků, prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. je odbornou asistentkou Lékařské fakulty Masarykovy University. Pracoviště zajišťuje postgraduální výuku lékařů a nelékařskéch zdravotních pracovníků.  Podílíme se na výuce v rámci NCO NZO.

Na pracovišti v současné době probíhá výzkumná činnost podpořená grantem Ministerstva zdravotnictví  s názvem Moderní postup myorelaxace a zvratu nervosvalové blokády  při celkové anestezii u císařského řezu.

 

 ARO II

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001