Ortopedická klinika


Přednosta: doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D. 532 232 701
Zástupce přednosty pro LPP: MUDr. Petr Vališ, Ph.D. 532 232 702
Zástupce přednosty pro školství:       doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc 532 232 703
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: MUDr. Luděk Ryba, Ph.D. 532 232 703
Zástupce přednosty pro spondylochirurgii: MUDr. Jan Cienciala, Ph.D. 532 232 751
Vrchní sestra: Mgr. Pavlína Brímová, MBA 532 233 191
Sekretariát: Bc. Martina Zárubová 532 232 704
Kontakt na kliniku:   532 232 704

 

Objednáni k vyšetření telefonicky ve všední den mezi 7.00 - 9.00 a od 13.30 - 15.00 hod.  na tel. čísle 532 232 765, nutné je písemné doporučení lékaře.

Klinická ročenka


 

Pracoviště zajišťuje komplexní diagnostiku a léčebnou péči u onemocnění pohybového ústrojí s obzvláštním zaměřením na onemocnění páteře dětí i dospělých. V oblasti spondylochirurgiejako jediné pracoviště v České republice komplexně diagnostikuje, léčí a doléčuje vady, úrazy, degenerativní změny, nádorya další onemocnění páteře. V problematice skolióz a dalších deformit páteře dětí a dospělých je vedoucím pracovištěm v ČR. Artroskopické diagnostické a operační výkony zahrnují kyčelní, kolenní, hlezenný kloub, rameno, loket a zápěstí. Ortopedická klinika je špičkovým pracovištěm řešící komplexně chrupavčité kloubní defekty.

Zabývá se rovněž komplexně endoprotetikou kyčelních, kolenních, hlezenných a drobných kloubů nohy, a rovněž ramenních a loketních kloubů, včetně revizních operací. V neposlední řadě se pracoviště zabývá operačním řešením ortopedických problematik ruky a nohy. 

 

Naše nadace:

Konto darů kliniky - účet č. 70009-71234621/0710, variabilní symbol - 2301

Nadační fond VITA NOVA - účet č. 133335621/0100, variabilní symbol - 3460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001