Oddělení řízení kvality

Úkolem oddělení je řídit a koordinovat zavádění, údržbu a zlepšování systémů řízení ve FN Brno i v jednotlivých útvarech nemocnice, podílet se na tvorbě a řízení dokumentace těchto systémů (v útvarech i celé nemocnici) podle zvolené metodiky (např. ISO 9001, EFQM, TQM, SŘE, OHSAS apod.) včetně implementace akreditačních standardů (např. NIAHO, ISO 15189) s cílem dosáhnout certifikace systémů a akreditace útvarů i celé FN Brno. Nezastupitelnou rolí OŘK je poskytovat popř. zabezpečovat teoretickou i praktickou podporu při zavádění těchto systémů, vysvětlovat jejich problematiku na všech úrovních řízení FN Brno formou školení, přednášek, seminářů, prezentací a publikováním článků.

V procesu prověřování systémů řízení OŘK spolupracuje při přípravě a uskutečnění externích a interních auditů.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001