Oddělení lékařské genetiky


 

Kontakt:

Ambulance OLG:

532 234 489/490

   
Sekretariát:

Lucie Kejnovská

532 234 298        

 

Vedení pracoviště

Primářka:

MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

532 234 296
Zástupce primářky:

MUDr. Jana Šoukalová

532 234 249
Vedoucí laboratoří: RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. 532 234 718

Zástupce vedoucího laboratoří pro cytogenetiku:

   
 

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

532 234 745
Vedoucí laborantka: Bc. Renata Spěšná 532234572, 532234716

 

Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Brno je komplexní genetické pracoviště, které patří k největším pracovištím svého druhu v České republice. Provádí genetické konzultace a vysoce specializovaná laboratorní vyšetření (cytogenetická, molekulárně cytogenetická a molekulárně genetická). Věnuje se diagnostice dospělých i dětí a žen v období těhotenství a zaměřuje se na prevenci dědičných vzácných onemocnění (např. vrozené a získané chromosomové aberace, vrozené vývojové vady a monogenně podmíněná onemocnění). Z onkologických onemocnění se specializuje především na genetické poradenství v rodinách s podezřením na dědičná nádorová onemocnění. Provádí i testy na určení otcovství a příbuznosti. 

 

 

Oddělení je členěno na:

Ambulantní část

Laboratorní část

 

Naše pracoviště je držitelem certifikátu ISO 9001: 2008.Laboratoře OLG FN Brno jsou akreditovany ČIA pod číslem 8207 dle normy ČSN EN ISO 15189.zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001