Oddělení klinické mikrobiologie


 

Primář:

MUDr. Markéta 
Hanslianová

532 232 392

Vedoucí laborant:

Mgr. Šárka Černá

532 232 199

Sekretariát:

Renáta Novotná

532 233 311

 

Oddělení klinické mikrobiologie (OKM) se podílí na diagnostice infekčních chorob vyvolaných baktériemi, viry, parazity i mykotickými původci. Poskytuje podklady pro antibiotickou terapii i epidemiologická šetření. Antibiotické středisko jako součást OKM provádí konzultační, organizační a odbornou činnost v oblasti racionálního užívání antibiotik a antibiotické politiky. Pracoviště úzce spolupracuje s řadou jiných medicínských oborů, podílí se na výuce a výzkumu v rámci grantových projektů.

 

  • Od června roku 2002 jsme nositelem certifikátu ISO 9001:2008

  • Od listopadu roku 2012 jsme nositelem certifikátu ISO 15189

  • Od listopadu 2015 jsme nositelem certifikace ISO 15189:2013

 OKM  ISO 15189:2013

 

Z naší historie

Oddělení klinické mikrobiologie vzniklo roku 1992 jako detašované pracoviště Mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv. Anny.

Od dubna 1993 je samostatným oddělením, které zpočátku zajišťovalo jen bakteriologické služby pro FN Brno. Od května 1994 bylo pracoviště rozšířeno o úsek  sérologie. 

V roce  2000 byla provedena stavební rekonstrukce  části  OKM v budově C (v úseku bakteriologie, technickém, ATB střediska a vedení pracoviště) a o dva roky později i v budově F (v úseku sérologie).

V roce 2006 byl pracovišti udělen statut akreditovaného pracoviště pro vzdělávací program  v oboru lékařská mikrobiologie.zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001