Oddělení dětské plastické chirurgie

Oddělení dětské plastické chirurgie (ODPCH) vzniklo v roce 2011 jako samostatné oddělení v rámci Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno. Jeho vznik byl vyústěním dlouholeté odborné práce MUDr. Jitky Vokurkové, Ph.D., v oblasti dětské plastické chirurgie. 

Na Oddělení dětské plastické chirurgie je poskytována komplexní péče pacientům jak s rozštěpem obličeje (včetně možnosti operace rozštěpové vady v prvních týdnech života), tak i s vývojovými vadami končetin, kůže nebo cévního systému, více viz Výkony.  

Umístění ODPCH v Dětské nemocnici umožňuje multidisciplinární přístup k léčbě dětských pacientů. Zkušený tým dětských anesteziologů a specializované dětské jednotky intenzivní péče jsou nezbytné pro správný průběh operace a pooperačního období.

Specializovaná léčba dětí je zajišťována pro všechny moravské kraje (Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský) a u některých onemocnění pro celou Českou republiku.

V současnosti se dětským pacientům věnují 3 atestovaní plastičtí chirurgové a 2 lékaři v předatestační přípravě. Všichni lékaři působí také na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, kde zajišťují léčbu pacientů starších18 let.

      

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 


 zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001