Nové knihy

Nové knihy 20-4-2017

ALIX, Jean-Claude. Jde o vaše kosti: bolesti zad a kloubů, osteoporóza. Liberec: Dialog, 2016, 166 s. ISBN 978-80-7424-093-5.

BAIN, Barbara, J. a kol. Bone marrow pathology. 4. vyd. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010, 630 s. ISBN 978-1-4051-6825-0.

DOLEČEK, Rajko. Endokrinologie traumatu. Praha: Maxdorf, 2016, 215 s. ISBN 978-80-7345-484-5.

DRLÍKOVÁ, Kateřina a kol. Praktický průvodce stomika. Praha: Grada Publishing, 2016, 192 s. ISBN 978-80-247-5712-4.

FARRAR, Jeremy a kol. Manson´s tropical diseases. Elsevier Saunders, 2014, 1337 s. ISBN 978-0-7020-5101-2.

FIFE, Bruce. Bolesti kloubů: bezbolestné léčení artritidy, artrózy, dny a fibromyalgie. Liberec: Dialog, 2016, 196 s. ISBN 978-80-7424-085-0.

GREGORA, Martin a Jana KROPÁČKOVÁ. Vývoj batolete od jednoho roku do tří let. Praha: Grada Publishing, 2016, 155 s. ISBN 978-80-247-5085-9.

GÚTH, Anton. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii. 4., přeprac. vyd. Bratislava: Liečreh, 2016, 400 s. ISBN 978-80-88932-36-9.

HIRT, Miroslav, František VOREL a kol. Soudní lékařství II. díl. Praha: Grada Publishing, 2016, 232 s. ISBN 978-80-271-0268-6.

HONZÍK, Tomáš, Jiří ZEMAN a kol. Dědičné poruchy metabolismu v kazuistikách. Praha: Mladá fronta, 2016, 278 s. ISBN 978-80-204-4187-4.

KOLÁŘ, Milan. Respirační infekce a jejich léčba. Praha: Maxdorf, 2016, 148 s. ISBN 978-80-7345-481-4.

KOLEK a kol. Doporučené postupy v pneumologii. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, 2016, 564 s. ISBN 978-80-7345-507-1.

KOLEK, Vítězslav, Iva VÁGNEROVÁ a kol. Kapesní průvodce ambulantní léčbou respiračních infekcí. Praha: Maxdorf, 2016, 138 s. ISBN 978-80-7345-490-6.

KRANZLER, Leonard, I. The Greenberg rapid review: a companion to the 7th edition. New York: Thieme, 2011, 568 s. ISBN 978-1-60406-366-0.

KŘEPELKA, Petr, Jozef ZÁHUMENSKÝ a Martin PROCHÁZKA. Dystokie ramének. Praha: Maxdorf, 2016, 77 s. ISBN 978-80-7345-442-5.

KUŽEL, David a kol. Základy panoramatické hysteroskopie. Praha: Grada Publishing, 2016, 192 s. ISBN 978-80-271-0303-4.

LIEBERMAN, Daniel, E. Příběh lidského těla: evoluce, zdraví a nemoci. Příbram: Jan Melvil Publishing, 2016, 495 s. ISBN 978-80-7555-005-7.

MÁLEK, Jiří a kol. Praktická anesteziologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016, 208 s. ISBN 978-80-247-5632-5.

MASSER, Barbara. 100 tipů pro plánování domácí ošetřovatelské péče. Praha: Grada Publishing, 2016, 136 s. ISBN 978-80-271-0215-0.

MATES, Martin, Petr KALA a Pavel ČERVINKA. Koronární cirkulace. Praha: Maxdorf, 2016, 491 s. ISBN 978-80-7345-487-6.

NOVÁK, Tomáš a Hana LÁSKOVÁ. Peklo v duši : deprese a mánie. Praha: Grada Publishing, 2016, 144 s. ISBN 978-80-247-5851-0.

PUGNEROVÁ, Michaela a Jana KVITOVÁ. Přehled poruch psychického vývoje. Praha: Grada Publishing, 2016, 293 s. ISBN 978-80-247-5452-9.

ROSENTHAL, Dorothy, L. a kol. The Paris system for reporting urinary cytology. Cham: Springer, 2016, 159 s. ISBN 978-3-319-22863-1.

RYCHLÍKOVÁ, E. Manuální medicína: průvodce diagnostikou a léčbou vertebrogenních poruch. 5. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2016, 504 s. ISBN 978-80-7345-474-6.

SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. Překl. 8. něm. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016, 434 s. ISBN 978-80-247-4271-7.

SMILEK, Pavel. Karcinomy dutiny ústní a hltanu. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2015, 377 s. ISBN 978-80-7311-153-3.

TÁBORSKÝ, Miloš. Novinky v kardiologii 2016. Praha: Mladá fronta, 2016, 447 s. ISBN 978-80-204-3984-0.

TADINI, Gianluca. Atlas of genodermatoses. 2. vyd. Boca Raton: CRC Press, 2015, 553 s. ISBN 978-1-4665-9835-5.

TIMKOVÁ, Silvia a kol. Ochorenia jazyka. Košice: JES SK, 2016, 103 s. ISBN 978-80-88900-88-7.

VACHEK, J. a kol. Farmakoterapie v těhotenství a při kojení. 2. aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, 2016, 371 s. ISBN 978-80-7345-497-5.

VOJÁČEK, Jan a kol. Aortální nedomykavost. Praha: Grada Publishing, 2016, 503 s. ISBN 978-80-247-5685-1.

WEBB, Andrew a kol. Oxford textbook of critical care. Oxford: Oxford University Press, 2016, 1903 s. ISBN 978-0-19-960083-0.

ZÁBRANSKÝ, František. Cesta za světlem: vývoj endoskopie v proměnách času (z pohledu gynekologa). Praha: Grada Publishing, 2016, 144 s. ISBN 978-80-247-5622-6.

ZÍTKOVÁ, Marie. Ošetřovatelství v hematoonkologii. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 108 s. ISBN 978-80-210-8264-9.

 

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001