Nové knihy

Nové knihy 15-8-2016

BALKO, Jan a kol. Memorix histologie. Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2016, 529 s. ISBN 978-80-7553-009-7.

BENEŠ, Jiří, Daniel JIRÁK a František VÍTEK. Základy lékařské fyziky. Praha : Univerzita Karlova v Praze : Karolinum, 2015, 325 s. ISBN 978-80-246-2645-1.

BRDIČKA, Radim, William DIDDEN. Genetika v klinické praxi III. Praha : Galén, 2015, 189 s. ISBN 978-80-7492-226-8.

BURGATHOVÁ, Ina. Dornova terapie u kojenců a dětí. Olomouc : Poznání, 2016,123 s. ISBN 978-80-87419-48-9.

ČEŠKA, Richard a kol. Interna : sv. 1-3. 2., aktual. vyd. Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015, 909 s. ISBN 978-80-7387-895-5.

DRŠATA, Jakub, Radan HAVLÍK a kol. Foniatrie – sluch. Havlíčkův Brod : TOBIÁŠ, 2015, 384 s. ISBN 978-80-7311-159-5.

HÁJEK, Marcel a Charif BAHBOUH. Muslimský pacient : principy diagnostiky, terapie a komunikace. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2016, 199 s. ISBN 978-80-247-8.

HALUZÍK, Martin, Ivan RYCHLÍK a Miloslav FRANĚK. Ledviny a léčba diabetu: současnost a perspektivy terapie glifloziny. Praha : Mladá fronta, 2016, 127 s. ISBN 978-80-204-4062-4.

HAMPLOVÁ, Lidmila a kol. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena : pro bakalářské studium a všechny typy zdravotních škol. Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015, 263 s. ISBN 978-80-7387-934-1.

HANUŠ, Tomáš, Petr MACEK a kol. Urologie pro mediky. Praha : Univerzita Karlova v Praze : Karolinum, 2015, 305 s. ISBN 978-80-246-3008-3.

HEMZAL, Boleslav. Rostlinné léky. Brno : NEPTUN, 2015, 270 s. ISBN 978-80-86850-11-5.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. Praha : Portál, 2016, 437 s. ISBN 978-80-262-0982-9.

HLAVATÝ, Tibor. Základy klinického výskumu. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2016, 239 s. ISBN 978-80-8090-008-3.

HUDÁK, Radovan, David KACHLÍK a kol. Memorix anatomie. 3. vyd. Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015, 607 s. ISBN 978-80-7387-959-4.

JINDROVÁ, Barbora a kol. Praktické postupy v anestezii. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2016, 252 s. ISBN 978-247-5612-7.

JULÁK, Jaroslav a kol. Mimsova lékařská mikrobiologie. 5. vyd. Praha : Stanislav Juhaňák –Triton, 2016, 568 s. ISBN 978-80-7387-928-0.

KAMARÁDOVÁ, Dana, Klára LÁTALOVÁ a Ján PRAŠKO. 1. vyd. Panická porucha. Praha : Grada Publishing, 2016, 318 s. ISBN 978-80-247-5218-1.

KAUTZNER, Josef a Vojtěch MELENOVSKÝ. Srdeční selhání : aktuality pro klinickou praxi. Praha : Mladá fronta, 2015, 366 s. ISBN 978-80-204-3573-6.

KOLÁŘ, Pavel, Miloš MÁČEK a kol. Základy klinické rehabilitace. Praha : Galén, 2015, 167 s. ISBN 978-80-7492-219-0.

MACH, Jan. Medicínské právo co a jak : praktické rady pro lékaře a zdravotníky. Praha : Galén, 2015, 135 s. ISBN 978-80-7492-218-3.

MENŠÍKOVÁ, Kateřina a kol. Atypické parkinsonské syndromy. Praha : Galén, 2015, 277 s. ISBN 978-80-7492-223-7.

MĚŠŤÁK, Jan a kol. Základy plastické chirurgie. Praha : Univerzita Karlova v Praze : Karolinum, 2015, 176. ISBN 978-80-246-2839-4.

MIKLÁNEK, Jan. Psychosomatická medicína pro každého aneb Jak se chtít skutečně léčit. Zlín : TIGRIS, 2014, 312 s. ISBN978-80-7490-050-1.

NAKONEČNÝ , Milan. Obecná psychologie. Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2015, 662 s. ISBN 978-80-7387-929-7.

NEURWIRTH, Jiří a Jan ŠPRINDRICH. Kompendium muskuloskeletálního zobrazování. Praha : NEUW : Triton, 485 s. ISBN 978-80-7553-025-7.

NOVOTNÝ, Jan a kol. Onkologie v klinické praxi : standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 2. vyd. Praha : Mladá fronta, 2016, 589 s. ISBN 978-80-204-3944-4.

PERLÍK, František a Ondřej SLANAŘ. Individualizace farmakoterapie. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016, 159 s. ISBN 978-80-7387-636-4.

PRAŠKO, Ján, Klára LÁTALOVÁ a kol. Psychiatrie v somatické medicíně. Praha : Mladá fronta, 2015, 534 s. ISBN 978-80-204-3739-6.

SAMKOVÁ, Klára a kol. Sekundární glaukomy : vybrané kapitoly. Praha : Mladá fronta, 2016, 183 s. ISBN 978-80-204-4943-7.

SMITH, Jeffrey M. Doba jedová 5 : geneticky modifikované potraviny. Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 525 s. ISBN 978-80-7387-924-2.

ŠLAMPA, Pavel, Pavel SMILEK a kol. Nádory hlavy a krku : přehled diagnostiky a léčby maligních nádorů horních dýchacích a polykacích cest, hrtanu, slinných žláz a kůže. Praha : Mladá fronta, 2016, 261 s. ISBN 978-80-204-3743-3.

TRNA, Jan, Zdeněk KALA a kol. Klinická pankreatologie. Praha : Mladá fronta, 2016, 270 s. ISBN 978-80-204-3902-4.

VELEMÍNSKÝ, Miloš ml. a Miloš VELEMÍNSKÝ st. Medicínské a salutogenní přístupy a jejich integrace v prenatální a postnatální péči českých žen se zvláštním důrazem na imigrantky. Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 156 s. ISBN 978-80-7387-952-5.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001