Struktura ústavu

Ústav patologie je složen ze základního pracoviště v Nemocnici Bohunice (PMDV), z detašované bioptické stanice v Porodnici (PRM) a z detašované bioptické stanice v Dětské nemocnici (PDM). Základní pracoviště v Bohunicích disponuje všemi specializovanými metodikami a zajišťuje výuku, činnost detašovaných bioptických stanic je zaměřena tematicky v souladu s programem příslušných pracovišť.

 

Základní ústav na PMDV v Bohunicích

Autoptické oddělení

Autoptické oddělení se zabývá pitevní diagnostikou osob zemřelých ve FN Brno a smluvních pracovištích v Brně. Jeho vybavení splňuje požadavky současné autoptické diagnostiky a všechny zásady pietního přístupu k zemřelým v souladu se zákonnými normami.

 DSC_0279

Histopatologické oddělení

Histopatologické oddělení se zabývá bioptickou diagnostikou v celé šíři diagnostického spektra a zajišťuje i některé nadstandarní služby. Jeho provoz je členěn na základní diagnostiku a speciální diagnostické disciplíny. Speciální diagnostika je zaměřena do hloubky na jednotlivé diagnostické systémy a je rozvíjena ve spolupráci s odpovídajícími klinickými obory. Úroveň každé disciplíny zajišťuje patolog – specialista (2 atestace a soustavné odborné zaměření). Organizace je upravena tak, aby každou disciplínu zajišťovali 2 patologové.

 

Histopatologické oddělení má tyto laboratorní části:

Úsek základních laboratoří

Zajišťuje zpracování bioptického materiálu, zhotovování tkáňových bloků, standardní histopatologickou diagnostiku (vč. endoskopických vzorků) a peroperační biopsie.

DSC_0185

 

DSC_0166

Úsek specializovaných laboratoří

Zajišťuje provádění specializovaných metodik (histochemie, imunohistochemie) pro potřeby standardního provozu i v oblasti nadstandardních služeb (myopatologie, neuropatologie, hematopatologie aj).

 DSC_0241

 

Úsek cytologie

Zhotovuje cytologické a cytospinové preparáty, provádí cytodiagnostický screening a cytologickou diagnostiku v oblasti gynekologické i negynekologické (plicní, urologické, cytologie štítné žlázy aj.).

DSC_0195

 

Úsek molekulární patologie

Je vybaven pro práci s tkáňovými kulturami, pro PCR metodiku a pro metodiku FISH. Podílí se na diagnostice myopatologické a diagnostice nádorových onemocnění (zejména lymfomů).

 DSC_0230

Bioptická stanice (PRM)

Laboratoř zajišťuje zpracování bioptického materiálu, zhotovování tkáňových bloků, standardní histopatologickou diagnostiku (se zaměřením na problematiku ženského genitálu a mammy), peroperační biopsie a gynekologickou cytologickou diagnostiku.

 

Bioptická stanice (PDM)

Laboratoř zajišťuje zpracování bioptického materiálu, zhotovování tkáňových bloků, standardní histopatologickou diagnostiku (se zaměřením na problematiku patologie dětského věku) a peroperační biopsie.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001