Placené služby - Ústav patologie

CENÍK č. 51/2014 – 09.5

Výkony za úhradu

Pro Ústav patologie FN Brno byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Každý pacient musí být s cenou výkonu nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu.

Cena je uvedena bez DPH. V případě, že se nejedná o zdravotní službu poskytovanou za účelem léčebného cíle nebo ochrany lidského zdraví, bude k ceně připočtena příslušná zákonná sazba DPH.

Název     Částka
Benigní kožní afekce    785,00 Kč
Maligní kožní afekce (kromě melanomu) 1 390,00 Kč
Melanom 3 985,00 Kč
Benigní měkotkáňové  afekce    980,00 Kč
Oboustranné mammární resekáty 2 810,00 Kč
Jednostranný mammární resekát 1 685,00 Kč

CENÍK  č. 62/2013 – 09.5

Uložení zesnulého

Pro Ústav patologie FN Brno byla provedena aktualizace ceny na uložení zesnulého v chladícím boxu do doby odvozu pohřební službou. Cena byla vyčíslena z nákladů ÚPA za období roku 2007, které byly erudovaným odhadem upraveny pouze pro pitevnu a následně pak pouze pro uložení zesnulého. Cena byla stanovena za uložení za 1hodinu. Změna ceny byla provedena z důvodu změny sazby DPH.

 

Cena uložení zesnulého  - 1 hod 30,00 Kč (cena včetně DPH)

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001