Placené služby - Oddělení léčby bolesti

CENÍK č. 139/2013-09.5

Kalkulace výkonů oboru akupunktury pro jiné než léčebné služby

Pro středisko Oddělení léčby bolesti byla provedena kalkulace výkonů oboru akupunktury pro jiný než léčebný cíl. Jedná se o individuální kalkulaci, neboť tyto výkony nejsou uvedeny v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a tudíž nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladně FN Brno ve II. patře lůžkového traktu.

 

Název Cena bez DPH DPH 15% Cena včetně DPH
Akupunktura       290 Kč    44 Kč         334 Kč
Akupunktura - prostý výkon       140 Kč    21 Kč         161 Kč
Aurikulární akupunktura       220 Kč    33 Kč         253 Kč
(Cena včetně aplikace 1 ks náušnice bez rozdílu velikosti.)      
Každá další náušnice          5 Kč      1 Kč            6 Kč

 

 

CENÍK č. 138/2013-09.5

Kalkulace výkonů oboru akupunktury pro léčebné účely

Pro středisko Oddělení léčby bolesti byla provedena kalkulace výkonů oboru akupunktury pro léčebné účely. Jedná se o individuální kalkulaci, neboť tyto výkony nejsou uvedeny v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a tudíž nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a poté mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladně FN Brno ve II. patře lůžkového traktu.

 

Název Cena
Akupunktura 290 Kč
Akupunktura - prostý výkon 140 Kč
Aurikulární akupunktura 220 Kč
(Cena včetně aplikace 1 ks náušnice bez rozdílu velikosti.)
Každá další náušnice     5 Kč

 

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001