Vzdělávací akce - Oddělení klinické psychologie


Supervizní seminář

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

leden 2017

únor 2017

březen 2017

duben 2017

květen 2017

červen 2017

září 2017

říjen 2017

listopad 2017

prosinec 2017

 

 

Školitel, tel:PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731
Náplň:

případové kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Patologické mechanismy u disociativních poruch

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology, fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:3 hodiny
Termín:

leden 2017

Školitel, tel:Mgr. Petr Sojka, tel.: 532 232 522
Náplň:

problematika disociativních poruch, klinický obraz, formy a diferenciální diagnostika

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Token Test - česká normativní studie pro seniory a pacienty s neurodegenerativním onemocněním mozku

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology, fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

únor 2017

Školitel, tel:Mgr. Nela Němcová Elfmarková, tel.: 532 233 180
Náplň:

teoretické pozadí testu, validizace a aktuální normy Token testu

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Neurokognitivní funkce u pacientů s klinicky izolovaným syndromem

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

březen 2017

Školitel, tel:Mgr. Petra Valkovská, tel.: 532 232 522
Náplň:

sdělení aktuálních výsledků ve výzkumu kognitivního výkonu u pacientů s klinicky izolovaným syndromem

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Komplexní psychologická péče u pacientů s hemofilií, specifika přístupu v péči

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

duben 2017

Školitel, tel:Mgr. Petra Bučková, tel.: 532 233 391
Náplň:

psychologické aspekty práce s hemofilickým pacientem, specifika psychologické péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Možnosti neuropsychologického vyšetření u pacientů po kraniotraumatu

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

květen 2017

Školitel, tel:PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731
Náplň:

psychologické aspekty práce s pacientem po kraniotraumatu, specifika psychologické péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Krizová intervence u pacienta se spinálním traumatem

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

červen 2017

Školitel, tel:Mgr. Richard Pavelka, tel.: 532 231 503
Náplň:

psychologické aspekty práce u pacienta po spinálním traumatu, specifika krizové intervence, psychologická péče na Spinální jednotce

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby: kvalita života pacientek s karcinomem mammy

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology, fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

září 2017

Školitel, tel:Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, tel.: 532 232 731
Náplň:

osobnostní charakteristiky u pacientek s ca mammy, copingové strategie, kvalita života

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Psychosomatická péče o pacienty s rozvinutou somatoformní poruchou

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

říjen 2017

Školitel, tel:PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731
Náplň:

psychosomatické souvislosti u pacientů se somatoformní poruchou, možnosti a limity psychoterapeutické péče s pacienty se somatoformní poruchou

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Aktuality v současné neuropsychologii, možnosti a omezení neuropsychologického vyšetření na akutním lůžku

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology, lékaře
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

listopad 2017

Školitel, tel:Mgr. Kristina Pešková, tel.: 532 232 522
Náplň:

Nejnovější neuropsychologické testové metody, možnosti a limity v práci neuropsychologa na klinickém pracovišti

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Deprese jako komplikující faktor v léčbě lymfedému končetin

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

prosinec 2017

Školitel, tel:Doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D., tel.: 532 238 292
Náplň:

psychologické aspekty práce s pacientem s lymfedémem, deprese a další psychické klinické obrazy ovlivňující léčbu lymfedému, specifika psychologické péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001