Nové číslo účtu FN Brno od 1.12.2016 je 712 346 21/0710. Více informací

Vzdělávání

Pregraduální výuka

Na klinice probíhají blokové stáže studentů V. ročníku všeobecného lékařství a stomatologie. Vyučování probíhá v českém i anglickém jazyce.

Lékaři kliniky jsou členy komisí pro státní závěrečné zkoušky z chirurgie

Dále na klinice probíhá výuka studentů v  bakalářských a magisterských oborech Lékařské fakulty MU a výuka v rámci specializačního studia ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. (stáže studentů a studentek středních a vyšších zdravotnických škol)

 

Odborní asistenti: MUDr. Pavel Fadrus, MUDr. Milan Vidlák, MUDr. Vilém Juráň, MUDr. Karel Máca, MUDr. Ing. Tomáš Svoboda

 

Postgraduální výuka

 

Instituce, pro které provádíme postgraduální výuku:

  • Lékařská fakulta MU v Brně
  • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
  • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

 

Na klinice probíhají povinné studijní pobyty pro lékaře před atestací z neurochirurgie, neurologie a chirurgie.

Prof. MUDr. M. Smrčka, Ph.D, MBA je stálým členem atestační komise pro obor neurochirurgie.

 

Pod vedením vrchní sestry p. Jarmily Bezroukové probíhají na klinice odborné semináře a stáže pro střední zdravotnické pracovníky.

 

  • Akreditovaný seminář pro NLZP - Intenzívní péče v neurochirurgii

Ke stažení

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001