Nové číslo účtu FN Brno od 1.12.2016 je 712 346 21/0710. Více informací

Výsledky - prenatální

 

2013 - statistika

  2012 - celkem   2013 - celkem
  Porodnice Bohunice celkem   Porodnice Bohunice celkem
  n % n % n %   n % n % n %
Natalita 2987   3227   6214     2820 94,4 3233 100,2 6053 97,4
Počet porodů 2883   3151   6034     2730 94,7 3172 100,7 5902 97,8
Termínová gravidita 2476 85,9 2842 90,2 5318 88,1   2308 84,5 2915 91,9 5223 88,5
Partus praematurus 407 14,1 305 9,7 712 11,8   426 15,6 257 8,1 683 11,6
Partus inductus 689 23,9 737 23,4 1426 23,6   670 24,5 722 22,8 1392 23,6
Sectio caesarea 568 19,7 696 22,1 1264 20,9   558 20,4 689 21,7 1247 21,1
Forceps 34 1,2 14 0,4 48 0,8   57 2,1 29 0,9 86 1,5
VEX 57 2,0 80 2,5 137 2,3   83 3,0 72 2,3 155 2,6
Epiziotomie 968 33,6 1288 40,9 2256 37,4   813 29,8 1337 42,2 2150 36,4
Rpt I-II 499 17,3 478 15,2 977 16,2   513 18,8 389 12,3 902 15,3
Rpt III 14 0,5 37 1,2 51 0,8   21 0,8 27 0,9 48 0,8
Epidurální analgezie 895 31,0 824 26,2 1719 28,5   853 31,2 840 26,5 1693 28,7
Gemini 104 3,6 76 2,4 180 3,0   88 3,2 61 1,9 149 2,5
Trigemini 1 0,0 0 0,0 1 0,0   1 0,0 0 0,0 1 0,0
Quadrigemini  0 0,0 0 0,0 0 23,6   0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mortinatalita 15 0,5 31 1,0 46 0,8   10 0,4 14 0,4 24 0,4
ČNI 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0 0,0 0 0,0 0 0,0
PM 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0 0,0 0 0,0 0 0,0

2012 - statistika

  2011 - celkem   2012 - celkem
  Porodnice Bohunice celkem   Porodnice Bohunice celkem
  n % n % n %   n % n % n %
Natalita 3118   3253   6371     2987 95,8 3227 99,2 6214 97,5
Počet porodů 3004   3169   6173     2883 96,0 3151 99,4 6034 97,7
Termínová gravidita 2618 87,2 2866 90,4 5484 88,8   2476 85,9 2842 90,2 5318 88,1
Partus praematurus 386 12,8 303 9,6 689 11,2   407 14,1 309 9,8 716 11,9
Partus inductus 637 21,2 715 22,6 1352 21,9   689 23,9 737 23,4 1426 23,6
Sectio caesarea 672 22,4 679 21,4 1351 21,9   568 19,7 696 22,1 1264 20,9
Forceps 25 0,8 34 1,1 59 1,0   34 1,2 14 0,4 48 0,8
VEX 19 0,6 57 1,8 76 1,2   57 2,0 80 2,5 137 2,3
Epiziotomie 1008 33,6 1405 44,3 2413 39,1   968 33,6 1288 40,9 2256 37,4
Rpt I-II 508 16,9 431 13,6 939 15,2   499 17,3 478 15,2 977 16,2
Rpt III 37 1,2 32 1,0 69 1,1   14 0,5 37 1,2 51 0,8
Epidurální analgezie 817 27,2 883 27,9 1700 27,5   895 31,0 824 26,2 1719 28,5
Gemini 117 3,9 82 2,6 199 3,2   104 3,6 76 2,4 180 3,0
Trigemini 0 0,0 1 0,0 1 0,0   1 0,0 0 0,0 1 0,0
Quadrigemini  0 0,0 0 0,0 0 0,0   0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mortinatalita 10 0,3 10 0,3 21 0,3   15 0,5 35 1,1 50 0,8
ČNI 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0 0,0 0 0,0   0,0
PM 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0 0,0 0 0,0   0,0
                           

2011 - statistika

  2010 - celkem   2011 - celkem
  Porodnice Bohunice celkem   Porodnice Bohunice celkem
  n % n % n %   n % n % n %
Natalita 3092   3454   6546     3118 100,8 3253 94,2 6371 97,3
Počet porodů 2990   3368   6358     3004 100,5 3169 94,1 6173 97,1
Termínová gravidita 2613 87,4 3016 89,5 5629 88,5   2618 87,2 2866 90,4 5484 88,8
Partus praematurus 377 12,6 352 10,5 729 11,5   386 12,8 303 9,6 689 11,2
Partus inductus 851 28,5 883 26,2 1734 27,3   637 21,2 715 22,6 1352 21,9
Sectio caesarea 704 23,5 717 21,3 1421 22,3   672 22,4 679 21,4 1351 21,9
Forceps 33 1,1 60 1,8 93 1,5   25 0,8 34 1,1 59 1,0
VEX 16 0,5 4 0,1 20 0,3   19 0,6 57 1,8 76 1,2
Epiziotomie 935 40,9 1531 57,8 2466 49,9   1008 43,2 1405 56,4 2413 50,0
Rpt I-II 550 24,1 480 18,1 1030 20,9   508 21,8 431 17,3 939 19,5
Rpt III 38 1,7 33 1,2 71 1,4   37 1,6 32 1,3 69 1,4
Epidurální analgezie 814 27,2 761 22,6 1575 24,8   817 27,2 883 27,9 1700 27,5
Gemini 100 3,3 84 2,5 184 2,9   117 3,9 82 2,6 199 3,2
Trigemini 1 0,0 1 0,0 2 0,0   0 0,0 1 0,0 1 0,0
Quadrigemini  0 0,0 0 0,0 0 0,0   0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mortinatalita 7 0,2 7 0,2 14 0,2   10 0,3 10 0,3 21 0,3
ČNI   0,0   0,0   0,0   0 0,0 0 0,0 0 0,0
PM   0,0   0,0   0,0   0 0,0 0 0,0 0 0,0

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001