Výsledky - ambulamtmí činnost

2013

 

Ambulance porodního sálu

2011

2012

2013

Počet vyšetření

22 947

21 625

19420

Počet kardiotokografických záznamů

23 031

22 012

19626

 

 

Ambulance rizikového těhotenství

2011

2012

2013

Počet vyšetření

3 625

8 467

6586

 

 

Ambulance prenatální diagnostiky

2011

2012

2013

Počet pacientek

306

300

526

Počet amniocentéz

146

120

96

Počet kordocentéz  + CVS

24

22

27

Počet ukončení těhotenství z genet. indikace

97

84

113

Počet nově zachycených VVV

32

40

19

Záchyt patologického karyotypu plodu

10

6

5

Fetální terapie

  9

13

20

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001