Urogynekologické centrum

Urogynekologické centrum se nachází na obou pracovištích Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno

 • na pracovišti medicíny dospělého věku (PMDV) v Bohunicích
 • na pracovišti reprodukční  medicíny (PRM) v porodnici na Obilním trhu

 

Výhody pracoviště

 • Jsme univerzitní pracoviště kompletním klinickým zázemím a zkušeným týmem
 • Dlouhá tradice rámci regionu i celé České republiky
 • Dlouholeté zkušenosti s diagnostikou a léčbou
 • Léčba ověřenými a spolehlivými metodami
 • Individuální přístup k pacientce

 

Elektrická myostimulace přístrojem Phyaction

Moderní přístrojové vybavení 

 • moderní Urodynamický přístroj Libra MMS
 • Ultrazvukový přístroj Dornier Performa
 • Cystoskop firmy Wolf
 • Gynekologické vyšetřovací instrumentárium

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001