Nové číslo účtu FN Brno od 1.12.2016 je 712 346 21/0710. Více informací

O onkogynekologickém centru

Řešení problematiky gynekologických zhoubných nádorů má na Gynekologicko-porodnické klinice  dlouholetou tradici. Již ve 20. letech minulého století se zde kromě operační léčby nádorů prováděla i radioterapie. V současnosti onkogynekologické centrum prezentuje jednak oddělení onkogynekologie, které disponuje 25 lůžky včetně jednoho nadstandardního pokoje. Zde je zajiš´tována předoperační diagnostika gynekologických a mammárních malignit, pooperační péče o pacientky po radikálních operačních výkonech a aplikace chemoterapie. Další součástí je denní stacionář pro ambulantní aplikaci chemoterapie, jehož provoz je zajišťován v rámci Interní hematoonkologické kliniky na pracovišti Bohunice. Ambulantní provoz prezentuje centrum onkologické prevence (COP), které má moderně vybavené ambulance pro diagnostiku prekancerózních stavů a dispenzarizaci pacientek po skončení komplexní onkologické léčby.  V roce 1995 byl na našem pracovišti zahájen senologický program, v rámci kterého poskytuje naše pracoviště komplexní péči v diagnostice, léčbě a dispenzarizaci pacientek s karcinomem prsu v rámci senologické a onkologické ambulance.  V roce 2002 pracoviště splnilo všechny podmínky a získalo na základě doporučení výboru ČGPS, České onkologické společnosti a Onkogynekologické sekce ČGPS akreditaci postgraduálního onkogynekologického centra v České Republice. V roce 2003 byl zahájen provoz digitalizačního videořetězce určeného pro zpracování a přenos dat v diagnostice prekanceróz děložního hrdla, vulvy a pochvy. V České republice byla naše klinika prvním pracovištěm, jenž tímto zařízením disponovala. V roce 2006 bylo naše pracoviště vybaveno scintilační sondou, kterou rutinně využíváme v rámci radikálních senologických a onkogynekologických operací.  Postupně se výrazně zvýšily počty onkogynekologických pacientek, které podstoupily radikální endoskopické operační výkony a v tomto trendu dále pokračujeme.Rovněž rutinně provádíme fertilitu zachovávající onkochirurgické výkony s využitím minimálně invazivní chirurgie u pacientek s neukončenými reprodukčními plány. Aplikace radioterapie v rámci komplexní léčby gynekologických a mammárních malignit je zajišťována ve spolupráci s klinikou radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu.         

 

as. MUDr. Luboš Minář

vedoucí onkogynekologického centra FN Brno

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001