O gynekologickém útvaru

 

 

Vážení přátelé,

 

hudecek_M_120.jpg

Zástupce přednosty pro LPP

MUDr. Robert Hudeček, PhD.

 

 

gynekologický útvar Gynekologicko – porodnické kliniky LF MU FN Brno je umístěn na dvou pracovištích v Brně – v porodnici na Obilním trhu a v areálu FN Brno v Bohunicích. Od roku 2001 se skládá z ambulantní složky (příjmová a konziliární ambulance a specializované ambulance jak v Porodnici tak v Bohunicích), dále z oddělení reprodukční gynekologie 7, oddělení operační gynekologie 17 a centrálních operačních sálů COS II v Porodnici. V Bohunicích zahrnuje ještě 10 gynekologických lůžek pro jednodenní gynekologickou operativu a centrálních operačních sálů COS I.

 

Jsme univerzitní centrum s kompletním klinických zázemím. Na pracovišti zajišťuje erudovaný tým lékařů a sester kompletní škálu racionální léčby, včetně řešení možných komplikací. Reprodukční gynekologie se rychle rozvíjí pod vlivem nových vědeckých objevů a technologií. Významně stoupl počet operačních výkonů využívajících minimálně invazivních technik, což vedlo ke zkrácení průměrné délky hospitalizace. V posledních dvou letech jsme pro Vás zavedli do praxe některé nové diagnosticko-terapeutické postupy, které byly od začátku roku 2009 zařazeny mezi klinické standardy:

 

 

 

  • Komplexní diagnostika a terapie chronické pánevní bolesti s operačním řešením srůstů pomocí aplikace anti-adhezivních prostředků HyaloBarrier Gel, Adept Solution laparoskopickou cestou.
  • Laparoskopická myomektomie s plastickou suturou myometria v kombinaci s konzervativní léčbou myomatózy pomocí analog GnRH
  • Minimálně invazivní operativa – Laparoskopická hysterektomie, LAVH, komplexní diagnostická laparoskopie a hysteroskopie, operace poruch statiky pánevního dna (Gynemesh, Prolift), řešení močové inkontinence pomocí TOT, TVT-S
  • Komplexní diferenciální diagnostika a terapie opakovaného potrácení
  • Diagnostiku a léčbu pánevní endometriózy - laparoskopická diagnostika a terapie ndividualizace postupů s ohledem na fertilitu
  • Diagnostika a terapie onemocnění dětské s dorostové gynekologie
  • Hysterosonografie v diagnostice vrozených vývojových vad dělohy

 

 

 

 

Mimořádně rychle se rozvíjí činnost ambulantní části kliniky. Do diagnostických algoritmů bylo zařazeno více vzájemně se doplňujících metod, což umožňuje rychlé stanovení správné diagnózy a následnou optimalizaci léčby pacientky.

 

 

 

Těšíme se na Vás.

 

 

S přáním pěkného dne

 

 

 

MUDr. Robert Hudeček, PhD.

vedoucí gynekologického útvaru

 

 

 


 

 

 

 

gu_1.jpg

gu_2.jpg

 

 

Prezentace útvaru (formát pdf) >>>>

 

 

 

Nahoru


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001