Nutriční ambulance

Od 20. února 2013 je na Gynekologicko porodnické klinice FN Brno na pracovišti PRM, Obilní trh 11, Brno zřízena nutriční ambulance. Zajišťuje edukační pohovory s onkogynekologickými pacientkami před radikální onkogynekologickou operací či před a v průběhu následné adjuvantní terapie spočívající v aplikaci chemoterapie či radioterapii. Pacientky po onkogynekologické indikační komisi jsou odesílány k edukačnímu pohovoru stran správné a adekvátní výživy během onkogynekologické léčby do Ambulance nutriční terapeutky, která je v provozu na pracovišti PRM každou středu od 12 – 13.00 hodin v prostorách specializovaných ambulancí v prvním patře.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001