Nové číslo účtu FN Brno od 1.12.2016 je 712 346 21/0710. Více informací

Granty

Granty 2011 - 2012 >>>

 

Ukončené 2013

žádné

 

Běžící 2013

IGA NT11124

Vliv hodnocení kardiotokografie pomocí metod umělé inteligence na kvalitu perinatální péče

Období: 2010 - 2015

Příjemce                      Fakultní nemocnice Brno

Další účastník             České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická

Hlavní řešitel: MUDr. Petr Janků, PhD.

Spoluřešitel: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

 

IGA NT13906

Moderní postup myorelaxace a zvratu nervosvalové blokády při celkové anestezii u císařského řezu

Období 2012 - 2015

Příjemce                                  Fakultní nemocnice Brno

Další účastník projektu          Fakultní nemocnice Olomouc

Řešitel            MUDr. Petr Štourač  KARIM

Spoluředitelé : MUDr. Zuzana Dostálová, Ph.D, MUDr. Petr Janků, Ph.D.

 

GAČR  P206/11/0009

Kapilární elektroforéza jako nástroj pro metabolomické studie“

Období: 2011-2015

Příjemce: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Hlavní řešitel: Glatz

Spoluřešitel: Crha

 

Nově zahájené 2013

IGA NT14104

Cervikální tekutina - neinvazivní detekce histologické chorioamnionitidy a funisitidy u pacientek s předčasným odtokem plodové vody

Období: 2013 - 2015

Příjemce                      Fakultní nemocnice Hradec Králové

Hlavní řešitel:            MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

Spoluřešitel:                prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

 

FN Brno -  Start-up 2013 - SUp 1/13  -  institucionální podpora MZČR (RIV)

Visfatin jako sérový marker předčasného porodu.

Období: 2013-2013

Příjemce: FN Brno

Hlavní řešitel: Hodická  Z.

Spoluřešitel: Bienertová-Vašků J, Patofyziologický ústav LF MU Brno


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001