Ambulance interních oborů

1. PP   Specializované ambulance Interní gastroenterologické kliniky

Vedoucí lékař: MUDr. K. Starý

Tel.: +420 5 3223 3475

Ambulance příjmová

Ambulance příjmová – interní

 • MUDr. M. Vladařová

Sestry:

Tel.: +420 5 3223 2850

Ambulance příjmová – gastroenterologická

 • MUDr. M. Ondráčková

sestra: M. Krejčí

Tel.: +420 5 3223 2853

Část gastroenterologická

 

Sestry: M. Sobolová, D. Tvrdoňová, I. Polášková, A. Valešvá

Specializované gastroenterologické poradny

Tel.: + 420 5 3223 3475

Poradna hepatologická

 • MUDr. V. Vrtišová, V. Křížová

sestry: M. Soblová, M. Tvrdoňová, I. Polášková, A. Valešová

tel: 53223 3475

Poradna nutriční

 • MUDr. M. Dastych
 • MUDr. M. Šenkyřík
 • MUDr. A. Žáková, Ph.D.
 • MUDr. H. Dujsíková

sestry: M. Sbolová, M. Tvrdoňová, I. Polášková, A.Valešová

tel: 53223 3475

Poradna pankreatologická

 • MUDr. R.Pruška

sesy: M. Sobolová, M. Tvrdoňová, I. Polášková, A. Valešová
 

tel.: 53223 3475

Poradna pro idiopatické střevní záněty

 • Doc. MUDr. V. Zbořil, CSc.
 • MUDr. H. Dujsíková,Ph.D.
 • MUDr. L. Prokopová, Ph.D.

sestry: M. Sobolová, M. Tvrdoňová, I. Poášová, A Valešová

tel.: 53223 3475

 

Poradna pro  funkční onemocnění

 • MUDr. J. Dolina, Ph.D.
 • MUDr. R. Kroupa, Ph.D.

sestry: M. Sobolová, M. Tvrdoňová, I. Polášková, A. Valešová

tel.: 53223 3475

Poradna pro celiakie

 • MUDr. B. Bulíková

tel.: 53223 3475

Část endokrinologická

Vedoucí lékař: MUDr. Karel Starý

Úseková sestra: Andrea Valešová

Endokrinologické sestry: Dagmar Hanusová a Bohdana Tlačbabová

Odběry jsou denně v pracovní dny bez objednání 6.30-8.00 hodin. Ambulance se nacházejí v pavilonu X, DTC, suterén.

 

Endokrinologická ambulance

 • MUDr. Karel Starý (po-pá 8.00-15.30), 532 233 360
 • MUDr. Hana Munteanu (po, st, čt 8.00-15.30), 532 232 173
 • MUDr. Surková (út 11.30-15.30), 532 232 173

 

Alergologická ambulance

 • MUDr. B. Novotná, Ph.D.
 • MUDr. I. Humplíková

Sestry:

Tel.: +420 5 3223 2209

 

Část diabetologická

Vedoucí lékař: MUDr. J. Bělobrádková

Tel.: + 420 5 3223 3816

sestry: J.Michurová
 

 

Diabetologická ambulance

 • MUDr. J. Bělobrádková
 • MUDr. E. Kubátová
 • MUDr. B. Marková

Sestry:Jana Michurová

Tel.: + 420 5 3223 3816

 

Ambulantní část – nefrologie

Vedoucí lékař: MUDr. J. Řehořová

 • MUDr. L. Malásková
 • MUDr. H. Jabandžievová
 • MUDr. I. Palásek
 • MUDr. V. Divácká
 • MUDr. J. Řádková

Staniční sestra: D. Novotná

Sestry:

Tel.: + 420 5 3223 3021

 

Hemodialýza

Tel.: + 420 5 3223 3828

Nefrologická ambulance

Tel.: + 420 5 3223 3021

 

Denní stacionář –centrum biologické terapie idiopatických střevních zánětů

Vedoucí lékař: MUDr. L. Prokopová, Ph.D.

Sestry: J. Karpíšková, O. Poláčková, Dis.

Tel.: + 420 5 3223 2135

 

Klinická psychologie

PhDr. M. Štaudová

Tel.: + 420 5 3223 3703

 

1. NP Příjmová ambulance Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství

Pracovní doba: 7:00 – 15:30 hod.        pondělí - pátek

 • MUDr. P. Vacková
 • MUDr. P. Kocmanová
 • MUDr. D. Řeáková

tel: 53223 2020

vedoucí lékařka: MUDr. K.  Bieláková Ph.D

 • nachází se NOVĚ v pavilonu X

 

 

1. NP  Příjmová ambulance Interní hematologické a onkologické kliniky

Pracovní doba: 7:00 – 15:30 hod.        pondělí - pátek

tel: 53223 2852

 • MUDr. Y. Brychtová
 • MUDr. L. Semerád
 • MUDr. B. Weinbergerová
 • prof. MUDr. M. Krejčí, Ph.D.
 • MUDr. D. Šálek

 

 • nachází se NOVĚ v pavilonu X

Vedoucí lékařka:        doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

 

1. NP  Příjmové a specializované ambulance Neurologické kliniky

Příjmové ambulance (pracovní doba: po - pá 7:00 – 15:30 hod.)

 • Pondělí, středa, čtvrtek, pátek:                              MUDr. Tronnerová Sylvie:
 • Pondělí, úterý, středa, pátek:                                 MUDr. Kodešová Jaroslava
 • Úterý, čtvrtek:                                                      MUDr. Benešová Yvonne, Ph.D.

 

Specializované ambulance (pracovní doba: po, út, pá 7:00 - 15.30 a st, čt 7:00 -18:00 hod.):

 • Neuromuskulární onemocnění - středa: Prof. MUDr. Bednařík Josef, CSc.
 • Sclerosis multiplex - čtvrtek: Doc. MUDr. Štourač Pavel, PhD.
 • Sclerosis multiplex - pondělí, pátek: MUDr. Benešová Yvonne, PhD.
 • Sclerosis multiplex - úterý, středa, pátek: MUDr. Praksová Petra
 • Sclerosis multiplex - čtvrtek: MUDr. Kontrová Ivana
 • Svalové dystrofie - pondělí, pátek: prim.MUDr. Voháňka Stanislav, CSc.
 • Epilepsie -  úterý: MUDr. Tronnerová Sylvie
 • Migrény - čtvrtek: MUDr. Kodešová Jaroslava
 • Diabetické polyneuropatie - pondělí: MUDr. Buršová Šárka
 • Bolestivé diabetické neuropatie - úterý: MUDr. Němec Martin
 • Lumbální stenózy - pondělí, pátek: MUDr. Beck Jana
 • Parkinson. choroby - úterý, čtvrtek: MUDr. Skutilová Světlana
 • Parkinson. choroby - středa: MUDr. Mitášová Adéla
 • Spondylogenní cervikální myelopatie - úterý: MUDr. Urbánek Igor

 

Náplní specializovaných ambulancí je diagnostika, terapie a dispenzarizace pacientů s chronickým neurologickým onemocněním.

Na všeobecných ambulancích jsou ošetřováni pacienti s akutním neurologickým onemocněním.

 • Telefonní kontakt:                                                            53223 2364
 • Vedoucí lékařka: MUDr. Klemová Lenka:                            53223 2367

  

2. NP  Příjmové a specializované ambulance Interní kardiologické kliniky

Pracovní doba: 7:00 – 15:30 hod.        pondělí - pátek

 

Všeobecná ambulance:

 • MUDr. Šindelková Iva
 • MUDr. Floriánová Alena
 • MUDr. Novotný Tomáš
 • MUDr. Šišáková Martina

 

Akutní příjmová ambulance:

Po        7.00 – 15.30      MUDr. Novotný Tomáš

Út         7.00 – 15.30      MUDr. Šišáková Martina

St         7.00 – 15.30      MUDr. Floriánová Alena

Čt         7.00 – 15.30      MUDr. Šindelková Iva

Pá        7.00 – 15.30      MUDr.  Šindelková Iva

 

Specializované ambulance:

 • Kardiologická ambulance:

pondělí – pátek    7 - 15:30 hod.         MUDr. Šišáková Martina

pátek                  10 – 15:30 hod.        MUDr. Trčka Pavel

středa                  9 – 15:30 hod.         MUDr. Kaňovský Jan

 • Arytmologická ambulance:

čtvrtek, pátek       9 – 15:30 hod.         MUDr. Lábrová Růžena

pondělí, úterý       9 – 15:30 hod.         MUDr. Novotný Tomáš

 • Hypertonická ambulance:

úterý, pátek          8 – 15:30 hod.         MUDr. Vysočanová Petra

 • Chronické srdeč. selhávání:

čtvrtek                13 – 15:30 hod.        MUDr. Musil Viktor

 • Všeobecná interní a cévní ambulance:

pondělí             10 – 13.00 hod.         MUDr. Floriánová Alena  

Na specializovaných ambulancích jsou léčeny a dispenzarizováni pacienti s vrozenými a získanými srdečními chorobami.

Na všeobecných ambulancích jsou přijímáni pacienti i s jiným akutním interním onemocněním.

 • Telefonní kontakt:        53223 2491
 • Vedoucí lékařka: MUDr. Šišáková Martina

 

5. NP    Specializované ambulance Interní hematologické a onkologické kliniky 

Pracovní doba: 7:00 – 15:30 hod.        pondělí - pátek

 • 3 hematologické ambulance a 4 onkologické ambulance
 • Stacionář pro aplikaci ambulantní chemoterapie a krevních derivátů

Telefonní kontakt na stacionář: 53223 2218

 • Hematologické ambulance:

Doc. MUDr. Doubek Michael, Ph.D.

Doc. MUDr. Krejčí Marta, Ph.D.

MUDr. Ráčil Zdeněk, Ph.D.

MUDr. Brychtová Yvona

MUDr. Žáčková Daniela

MUDr. Červínek Libor

 

Telefonní kontakt:

 • 53223 3562
 • 53223 2214
 • 53223 2215

Hlavní náplní hematologických ambulancí je diagnostika, ambulantní léčba a dispenzarizace pacientů s hematologickým onemocněním. Především se jedná o akutní a chronické leukémie, myelodysplastický syndrom, chronická myeloproliferativní onemocnění, anémie a autoimunitní cytopenie.

Významnou součástí péče je na hematologických ambulancích ošetřování pacientů po alogenní transplantaci kostní dřeně nebo krvetvorných buněk.

 • Myelomové ambulance:

Prof. MUDr. Adam Zdeněk, CSc.

Prof. MUDr. Hájek Roman, CSc.

Doc. MUDr. Krejčí Marta, Ph.D.

MUDr. Pour Luděk, Ph.D.

MUDr. Zahradová Lenka

MUDr. Křivanová Andrea, Ph.D.

 

Telefonní kontakt:

 • 53223 3657
 • 53223 3881

 

 • Lymfomové ambulance:

Doc. MUDr. Klabusay Martin, CSc.

Doc. MUDr. Janíková Andrea, Ph.D.

MUDr. Král Zdeněk, CSc.

MUDr. Vášová Ingrid

MUDr. Šálek David

MUDr. Šmardová Lenka

MUDr. Michalka Josef

 

Telefonní kontakt:

 • 53223 3877
 • 53223 3515

Hlavní náplní na specializovaných ambulancích je diagnostika, léčba a monitorování pacientů s hematoonkologickými onemocněními, především s mnohočetným myelomem, Morbus Waldenström, monoklonálními gamapatiemi, Hodgkinovou nemocí a non–Hodgkinovým lymfomem.

 

Vedoucí lékařka:       doc. MUDr. Janíková Andrea, Ph.D.

 

5. NP.  Všeobecné a specializované ambulance Oddělení klinické hematologie

Pracovní doba: 7:00 – 15:30 hod.        pondělí – pátek

 

Specializované ambulance:

 • Cytopenie:

středa, čtvrtek     8:30 – 15:30 hod.     MUDr. Jarmila Kissová

 • Ph – myeloproliferace:

pondělí, středa    9:30 – 15:30 hod.     prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., MUDr. Jarmila Kissová

 • Vrozené krvácivé stavy:

pondělí, středa    8:30 – 15:30 hod.     MUDr. Petr Smejkal

úterý, pátek        8:30 – 15:30 hod.     MUDr. Gabriela Chlupová

 • Vrozené trombofílie:

pondělí, čtvrtek    10 – 14 hod.            MUDr. Miloslava Matýšková, CSc.

 

 • Získané poruchy koagulace – antifospolipidový syndrom:

úterý, čtvrtek       8:30 – 15:30 hod.     MUDr. Alena Buliková, PhD.

 

 • Všeobecná ambulance:

úterý, pátek         8:30 – 15:30 hod.     MUDr. Marie Šlechtová

pátek                  8.30 – 15.30 hod.     MUDr. Kamelander Jan

 

Náplní těchto ambulancí je diagnostika, terapie a dispenzarizace pacientů s vrozenými a získanými poruchami krevního srážení, anémiemi, nezhoubnými poruchami bílé krevní řady a trombocytopenickými purpurami.

 

Součástí ambulance je Centrum pro trombózu a hemostázu (CTH) a Centrum péče pro pacienty s hemofilií.

 

 • Telefonní kontakt:        53223 3061
 • Vedoucí lékařka:          MUDr. Marie Šlechtová

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001