Vzdělávání

Pregraduální

Na dermatovenerologickém oddělení (jako dříve na DVK) bude probíhat výuka dermatovenerologie posluchačů lékařské fakulty MU Brno. Tato výuka je dvousemestrová, koncipovaná tak, aby studenti získali dostatečné teoretické základy formou přednášek shrnujících základní aktuální problematiku oboru a současně, aby se v praktické části výuky seznámili s klinickými obrazy kožních, ev. pohlavních chorob, s jejich diagnostikou a léčbou. Výuka je zakončena rigorózní zkouškou vykonávanou na našem pracovišti. Na oddělení rovněž probíhá výuka posluchačů bakalářského studia ošetřovatelství LF MU.

Pravidelně bývá součástí výuky studentů LF MU i výuka dermatovenerologie v anglickém jazyce pro studenty ze zahraničí.

 

Postgraduální

Pro kontinuální vzdělávání lékařů připravuje naše pracoviště pravidelně nejméně 2x ročně regionální seminář s přednáškami zajišťovanými pracovníky DVO.

V rámci postgraduálního vědeckého studia vede školitel z našeho pracoviště prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. MUDr. Milici Kovačevičovou. Podrobnější informace získáte na www.med.muni.cz- doktorské studium.

Mimo uvedené je na našem pracovišti dodržován systém odborných seminářů zaměřených především na aktuality z oboru, jichž se účastní lékaři, VŠ i ostatní zdravotničtí pracovníci.

 

Pro nelékařské zdravotnické pracovníky

  • NLZP se účastní odborných seminářů, sjezdů pořádaných v rámci ČAS, dermatovenerologické společnosti sester.

  • NLZP mají možnost získat specializaci na NCO NZO Brno.

  • Účastní se na školeních, které pravidelně pořádají různé firmy se speciálním zdravotnickým materiálem.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001