Vzdělávání

 

Pregraduální

V rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně:

výuka všeobecné a speciální chirurgie v rámci řádného studia:

 • všeobecného lékařství
 • bakalářského a magisterského studia:
 • ošetřovatelství
 • optometrie
 • výživy
 • fyzioterapie

V rámci Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně:

 • výuka zdravotní péče - studijní směr Biomedicínského inženýrství

 

Postgraduální

V rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně:

 • doktorandské studium

V rámci Fakultní nemocnice Brno:

 • výuka a klinická příprava odborníků:
 1. k atestaci z chirurgie I. a II. stupně
 2. ke specializovaným atestacím nástavbovým - hrudní chirurgie, cévní chirurgie
 • základní předatestační praxe v oboru chirurgie pro lékaře v předatestační přípravě
 • specializační kurzy:
 1. v hrudní chirurgii
 2. v cévní chirurgii
 3. v minimálně invazivní chirurgii

 

Pro střední zdravotnické pracovníky

Přednášky, semináře, praktická výuka na klinice v rámci předatestačních specializací

 • specializační zkoušky zdravotních sester specialistek v oboru chirurgie v předmětech:
 1. chirurgická sestra specialistka
 2. specialistka sestra instrumentářka
 • problematika ošetřovatelské péče - školící a výukové středisko

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001