Naše klinika

 

Úvodní slovo

 

Historie Chirurgické kliniky FN Brno je spojena s rokem 1991, kdy vzniklo - jako zcela nové pracoviště - Chirurgické oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou v Brně Bohunicích. Již v roce 1994 bylo toto pracoviště ustanoveno Chirurgickou klinikou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno - Bohunice. Jde o stěžejní pracoviště nemocnice, které poskytuje diagnostickou a terapeutickou péči jak v oboru všeobecné chirurgie, tak v řadě dalších chirurgických specializací. V současné době zajišťuje Chirurgická klinika - a to nejenom pro své spádové území - základní i vysoce specializovanou chirurgickou péči.
Lékaři Chirurgické kliniky FN Brno zavedli během existence tohoto pracoviště celou řadu nových diagnostických i terapeutických postupů, z nichž některé byly prioritně v České republice realizovány právě na tomto pracovišti.
Na Chirurgické klinice je ročně hospitalizováno přes 4.500 nemocných a jejími ambulancemi projde více než 30.000 pacientů. Ročně uskuteční lékaři kliniky více než 3.500 operací plánovaných a několik set operací akutních.

 

 

Chirurgická klinika FN Brno je univerzitní pracoviště specializující se na onkochirurgii trávícího traktu. Preferenčně řešenou oblastí je problematika hepato-pankreato-biliární chirurgie, dále chirurgie jícnu, žaludku, dvanáctníku a kolorekta. Rutině jsou prováděny operace štítné žlázy, nadledvin, periferních tepen, plic a mediastina. Ve spolupráci s interní hepato-gastroenterologickou klinikou se chirurgická klinika podílí na komplexní léčbě pacientů s idiopatickými střevními záněty. Rozvinutá je rovněž bariatrická chirurgie nabízející jak výkony restrikční (bandáž žaludku, sleeve gastrektomie), tak malabsorbční (gastric bypass, bilio-pankreatická diverze). Všeobecnou snahou je miniinvazivita. Proto jsou v indikovaných případech operace prováděny laparoskopicky resp. torakoskopicky. Časné nádory aborální části rekta jsou resekovány metodou transanální endoskopické mikrochirurgie.

Výzkumný program zahrnuje problematiku chirurgické léčby primárních a sekundárních nádorů jater. Dlouhodobým výzkumným záměrem je studium onkogeneze, diagnostiky a léčby karcinomu pankreatu. Chirurgická klinika FN Brno je jediným pracovištěm v ČR, kde je prováděna radiofrekvenční ablace inoperabilních nádorů pankreatu. Na molekulární úrovni ve spolupráci s biofyzikálním ústavem LF MU probíhá kontinuální výzkum kolorektálního karcinomu.

Rozvinutým programem je rovněž výzkum chirurgické léčby refluxní choroby jícnu. Motem kliniky je poskytování komplexní, multimodální onkologické péče, jež je zajištěna úzkou multioborovou spoluprácí s účastí klinického a radiačního onkologa, gastroenterologa, patologa, radiologa, anesteziologa a chirurga.

 

 

Struktura kliniky

 

 

Ambulantní blok

 

 • příjmová ambulance, (pohotovostní ambulance - akutní chirurgie)
 • specializované ambulance
 • interní ambulance (budova L, 7. patro)

 

 

Součástí ambulantního bloku je operační sálek pro ambulantní chirurgii.

 

Zákrokové dny: středa, čtvrtek

 

 

Pracovníci

 

 • 112 pracovníků
 • 3 ambulantní lékaři 
 • 30 lékařů na lůžkových odděleních
 • 6 sester na ambulancích
 • 73 sester na lůžkových odděleních

 

 

Klinika poskytuje nepřetržitou konziliární službu, a to jak v rámci nemocnice, tak vně zařízení v podobě superkonziliární péče.

 

 

Nadstandardní služby

 

Nadstandardní služby může zdravotnické zařízení poskytnout:

 

 

v oblasti tzv. hotelových služeb

 

 • možnost pobytu nemocného na jednolůžkovém pokoji s telefonem a s televizorem; hygienické zázemí je samozřejmostí; u některých onemocnění je možnost ubytovat s 
 • pacientem i osobu blízkou nemocnému (příbuzný, partner apod.); ve výjimečných případech je možnost ubytovat s pacientem i osobu blízkou nemocnému (příbuzný, partner apod.)

 

 

v oblasti zdravotní péče

 

 • možnost termínovaného objednání k vyšetření
 • možnost krátkodobé hospitalizace

 

 

V případě nadstandardní péče jde o tzv. smluvní služby, jejichž úhrada je zveřejněna na ambulanci Chirurgické kliniky FN Brno.

 

 

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001