Informace pro pacienty

Chirurgická Klinika LF MU FN Brno je univerzitní pracoviště specializující se na onkochirurgii trávícího traktu. Preferenčně řešenou oblastí je problematika hepato-pankreato-biliární chirurgie, dále chirurgie jícnu, žaludku, dvanáctníku a kolorekta. Rutině jsou prováděny operace štítné žlázy, nadledvin, periferních tepen, plic a mediastina. Ve spolupráci s interní hepato-gastroenterologickou klinikou se chirurgická klinika podílí na komplexní léčbě pacientů s idiopatickými střevními záněty. Rozvinutá je rovněž bariatrická chirurgie nabízející jak výkony restrikční (bandáž žaludku, sleeve gastrektomie), tak malabsorbční (gastric bypass, bilio-pankreatická diverze). Všeobecnou snahou je miniinvazivita. Proto jsou v indikovaných případech operace prováděny laparoskopicky resp. torakoskopicky. Časné nádory aborální části rekta jsou resekovány metodou transanální endoskopické mikrochirurgie. U transperitoneálních resekcí rekta jsou preferovány sfinkter šetřící operace.

Výzkumný program zahrnuje problematiku chirurgické léčby primárních a sekundárních nádorů jater. Dlouhodobým výzkumným záměrem je studium onkogeneze, diagnostiky a léčby karcinomu pankreatu. Chirurgická klinika FN Brno je jediným pracovištěm v ČR, kde je prováděna radiofrekvenční ablace inoperabilních nádorů pankreatu. Na molekulární úrovni ve spolupráci s biofyzikálním ústavem LF MU probíhá kontinuální výzkum kolorektálního karcinomu.

Rozvinutým programem je rovněž výzkum chirurgické léčby refluxní choroby jícnu. Motem kliniky je poskytování komplexní, multimodální onkologické péče, jež je zajištěna úzkou multioborovou spoluprácí s účastí klinického a radiačního onkologa, gastroenterologa, patologa, radiologa, anesteziologa a chirurga.

Komplexní pohled na laparoskopické abdominální operace viz:

http://www.mojemedicina.cz/lekari-o-zhoubnych-nadorech/laparoskopicke-operace/

 

Nemoci, které léčíme

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno zajišťuje diagnostiku a terapii:

 1. v oblasti všeobecné chirurgie
 2. v oblasti chirurgie zažívacího traktu
 3. v oblasti specializovaných a nástavbových oborů chirurgie:
 • chirurgie digestivní

 1. léčba onemocnění v celém rozsahu trávící trubice. Speciální zaměření na onemocnění parenchymatózních orgánů včetně komplikovaných reoperací.
 2. bariatrické chirurgie
 3. mikrochirurgie konečníku a nové metody léčby hemoroidů (HAL)

 

 • chirurgie pankreatobiliární - zaujímající onemocnění slinivky břišní a žlučových cest

 • chirurgie jater a sleziny

 • onkochirurgie se speciálním zaměřením na chirurgickou léčbu nádorů jícnu, žaludku a tlustého střeva, nádorů jater a slinivky břišní

 • minimálně invazivní chirurgie

 1. výkony laparoskopické - na žlučníku a cestách žlučových, ledvinách a na nadledvinách, bránici, bráničním hiátu a jícnu, na žaludku, bandážovací operace žaludku, výkony pro onemocnění trávící trubice, pro varikokélu, laparoskopické a preperitoneální hernioplastiky, laparoskopické operace v retroperitoneu
 2. výkony torakoskopické - diagnostické a terapeutické výkony na stěně hrudní, plící, jícnu, hrudním sympatiku
 3. výkony mediastinoskopické - včetně v ČR prioritní metody mediastinoskopické disekce jícnu
 4. výkony uskutečněné operačním rektoskopem

 

 • chirurgie hrudní

 1. pneumochirurgie, chirurgie velkých dýchacích cest (včetně resekčních výkonů na průdušnici)
 2. chirurgie mediastina - výkony na jícnu, thymu, bráničním hiátu, léčba nemocných s akutní mediastinitidou
 3. méně invazivní hrudní chirurgii - videotorakoskopická, mediastinoskopická diagnostika a terapie hrudních výpotků, mediastinálních a plicních infiltrátů, empyémů
 4. chirurgie nemocných s thoracic outlet syndromem a s onemocněním hrudního úseku vegetativního nervového systému (vagotomie, sympatektomie)

 

 • endokrinochirurgie - léčba onemocnění nadledvin, štítné žlázy a příštítných tělísek

 

 • cévní chirurgie

 1. ve spolupráci s ostatními obory diagnostika a navržení terapeutického postupu cévních onemocnění.
 2. chirurgie onemocnění aortálního oblouku, pacienti se symptomatickou (stavy po CMP, TIA) nebo s asymptomatickou stenózou vnitřní karotidy, nebo  subclavian steal syndrom
 3. operační řešení „úžinových syndromů“ např. thoracic outlet syndrom (TOS), skalenový syndrom atd.
 4. chirurgické řešení vazoneuróz
 5. ischemická choroba dolních končetin
 6. akutní  končetinová ischemie
 7. aneurysmata všech lokalizací, kromě hrudní aorty
 8. varixy, varikozní komplex, včetně endoskopického řešení perforátorů
 9. hemodialyzační přístupy - založení A-V zkratu, implantace permkatetru, a peritoneální dialýzy
 10. implantace venózních portů
 11. ve spolupráci s RDK endovaskulární a kombinované chirugicko-endovaskulární výkony

Obecně lze říci, že specializované týmy Chirurgické kliniky FN Brno pokrývají převážnou většinu chirurgické operativy, a to jak standardní, tak minimálně invazivní. V praxi jde o celé spektrum chirurgicky léčených onemocnění (akutních a chronických), od břišní, hrudní, cévní chirurgie, až po chirurgické řešení onkologických onemocnění.

 

Práva pacientů

Viz normy a standardy celonemocniční.

 

Důležitá telefonní čísla

 • spojovatelka na telefonní ústředně FN Brno - 532 23 1111
 • chirurgická ambulance s nepřetržitým provozem:
  532 23 2869 (07:00-15:00)
  532 23 3175 (15:00 – 07:00)
 • sekretariát ChK: 532 23 2983
 • JIP ChK: 532 23 2986
 • fax: 532 23 3900
 • e-mail:

 

Konzultace

 • plánované - v rámci všeobecné a specializovaných ambulancí CHK
 • akutní - nepřetržitě

Možnost elektronického zasílání výsledků zobrazovacích vyšetření (sonografie, ultrazvuku, CT) prostřednictvím e-mailu na adresu .

 

Publikace pro pacienty

Je zpracován protokol pro předoperační vyšetření, poučení nemocného před hospitalizací.

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001