Informace pro lékaře

Konziliární činnost

 • Elektivní - v rámci všeobecné a specializovaných ambulancí ChK
 • Akutní - nepřetržitě

Možnost elektronického zasílání výsledků zobrazovacích vyšetření (sonografie, ultrazvuku, CT) prostřednictvím e-mailu na adresu

 

Pracovní skupiny

 • chirurgie hrudníku a mediastina
 • chirurgie digestivní a hepatopankreatobiliární
 • chirurgie cévní
 • proktochirurgie
 • minimálně invazivní chirurgii
 • intenzivní chirurgické péče

 

Indikační semináře

 • onkologická indikační komise pro nádory GIT: pondělí 12:00 v posluchárně RDK
 • indikační seminář RTG a chirurgie na KNPT: pondělí 13.30 v posluchárně KNPT
 • onemocnění trávicího traktu: úterý 7:30 v posluchárně IGEK
 • 1x měsíčně specializovaný seminář pro chirurgické pacienty s poruchou krevního srážení: úterý 13:30
 • 1x za dva měsíce mezioborová porada pro těžké poruchy výživy (nutriční centrum)

 

Jak k nám odesílat pacienty

Standardním způsobem přes ambulance všeobecnou a specializované ChK FN Brno, v akutních případech možnost telefonické a e-mailové adresy.

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001