Výzkum

 

Klinický výzkum

 

COS se podílí na klinickém výzkumu v oborech: popáleniny, chirurgie, úrazová chirurgie, ortopedie, neurochirurgie, gynekologie, stomatochirurgie, ORL, urologie, oční.

 

 

Studie

 

Jsou rovněž řešeny v rámci jednotlivých oborů.

 

 

Grant IGF FN Brno

 

Edukační program perioperační péče pro pacienty FN Brno realizovaný NLZP operačních sálů

Navrhovatel – Bc. Jaroslava Jedličková, MBA

Odborní spolupracovníci – Miluše Mezenská, Marcela Vidláková

Zahájení 1.1.2010

Ukončení 31.12. 2011

Cíle – cílem projektu je edukace pacientů, kteří přichází do FN Brno za účelem uskutečnění operačního výkonu, na který jsou speciálně připravováni. Součástí této přípravy je i edukace, jejíž nezbytnou částí musí být kromě odborných lékařských informací i seznámení pacienta s ošetřovatelskou perioperační péčí.

 

 

  • edukace formou ústní – návštěva na pokoji pacienta
  • edukace formou písemnou – internet, letáčky, dotazníky

 

Ukončení prvního roku grantu – proběhla přednáška Edukace pacientů – Lenka Feňová

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001