Nové číslo účtu FN Brno od 1.12.2016 je 712 346 21/0710. Více informací

Nemocnice Bohunice, Jihlavská 20

Mapa areálu - Nemocnice Bohunice        

vysvětlivky:
1. NP - 1. nadzemní podlaží = přízemí
1. PP - 1. podzemní podlaží

Legenda pavilonů PMDV

Stará zástavba

Pavilon A

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy – pneumoonkologická ambulance, stacionář a oddělení C

Klinika infekčních chorob – oddělení 2, AIDS centrum

 

Pavilon B

Klinika infekčních chorob – ambulance, JIP, oddělení 1, 5 a cestovní medicína

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství – oddělení D

 

Pavilon C

Oddělení klinické mikrobiologie – laboratoře / Oddělení klinické psychologie – ambulance

 

Pavilon D

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství – oddělení C – vstup pavilonem F

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy – ambulance pro poruchy dýchání ve spánku a JIP – vstup pavilonem F

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství – geriatrická ambulance / Rehabilitační oddělení – oddělení

 

Pavilon E

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství – oddělení A a B / Klinika nemocí plicních a tuberkulózy – ambulance, oddělení A a B / Radiologická klinika – RTG

 

Pavilon F

Dermatovenerologické oddělení – ambulance, laboratoře a Centrum hojení chronických ran / Oddělení klinické mikrobiologie – serologie / Oddělení léčby bolesti – ambulance / Rehabilitační oddělení – oddělení

 

Pavilon G

Ambulance praktických lékařů / Ambulance závodních lékařů / Interní hematologická a onkologická klinika – revmatologická ambulance

Oddělení léčebné výživy / Psychiatrická klinika – oddělení 21 (dětské + dorostové), 22 (ženy), 23 (muži) + JIPP, poradna pro poruchy metabolismu a výživy,

oddělení 24, ambulance a Krizové centrum / Ergoterapeutické dílny / Radiologická klinika – denzitometrie / Sociálně zdravotní oddělení – sociální pracovnice a depozitum

 

Pavilon N

Interní gastroenterologická klinika – alergologická ambulance / Klinika nukleární medicíny – vyšetřovny a laboratoře / Oddělení hygieny a epidemiologie

 

Pavilon P

Rehabilitační oddělení – cvičebny

 

Pavilon Q

Radiologická klinika – Magnetická rezonance

 

Nová zástavba

Pavilon CH

1. NP    Úrazová a chirurgická pohotovost / Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie – JIP, IMP a dětské oddělení

3. NP    Centrální sterilizace

4. NP    Oddělení klinické hematologie – laboratoře

5. NP    Oddělení klinické biochemie – ambulance a laboratoře

 

Pavilon I1

1. PP    Ústav patologie – smuteční místnost

1. NP    Interní kardiologická klinika – ambulance, intervenční kardiologie a stacionář

2. NP    Ústav patologie – laboratoře

3. NP    Ortopedická klinika – JIP 1 / Klinika úrazové chirurgie – spinální jednotka

 

Pavilon I2

1. NP    Transfuzní a tkáňové oddělení / Radiologická klinika – RTG 1 a ultrazvuk

2. NP Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – oddělení I., II. III. a IV. – vstup pavilonem L

 

Pavilon L

1. NP    INFORMACE / Urgentní příjem, Koronární jednotka, MR/ Nutriční poradna, IHOK a KIGOPL – ambulance

2. NP    Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – ambulance / Radiologická klinika – RTG 2 /
            Oddělení organizace řízení

3. NP    Ředitelství / Centrální operační sály, Radiologická klinika – CT

5. NP    Klinika úrazové chirurgie – oddělení A, B, JIP 1 a JIP 2 / Ortopedická klinika – septická a revizní ortopedie

6. NP    Interní gastroenterologická klinika – hemodialýza a nefrologická ambulance

            Rehabilitační oddělení – oddělení C, Klinika úrazové chirurgie – oddělení C

7. NP    Chirurgická klinika – oddělení A, B, stomaporadna, JIP 1 a JIP 2

8. NP    Ortopedická klinika – oddělení A, B a JIP 2

9. NP    Urologická klinika – oddělení A, B a JIP

10. NP  Oddělení ORL – ambulance, oddělení a JIP

            Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie – oddělení rekonstrukční chirurgie a JIP

11. NP  Neurochirurgická klinika – oddělení A, B, stacionář, JIP A a JIP B

12. NP  Neurologická klinika – EEG, spánková laboratoř, iktová jednotka, oddělení A, B a JIP

13. NP  Interní kardiologická klinika – oddělení A, B, IMP, ECHO laboratoř a JIP

14. NP  Interní hematologická a onkologická klinika – oddělení A, B, aseptická jednotka, cytologická laboratoř a JIP

15. NP  Interní gastroenterologická klinika – oddělení A, B, stacionář, JIMP a JIP

16. NP  Oční klinika – ambulance, refrakční centrum a oddělení

17. NP  Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie – ambulance a oddělení

            Chirurgická klinika – oddělení K, Interní hematologická a onkologická klinika – oddělení C

 

Spojovací chodba

Interní pohotovost / Interní gastroenterologická klinika – ambulance / Klinika úrazové chirurgie – ambulance

 

Pavilon X

1. PP    Interní gastrotoenterologická klinika – diabetologie, endokrinologie a gastroenterologie

1. NP    Neurologická klinika – ambulance

2. NP    Interní kardiologická klinika – ambulance

3. NP    Ortopedická klinika – ambulance, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie – ambulance

            Neurochirurgická klinika – ambulance

4. NP    Chirurgická klinika – ambulance / Urologická klinika – ambulance

5. NP   Interní hematologická a onkologická klinika – ambulance / Oddělení klinické hematologie – ambulance

 

Pavilon Z

2. NP    Gynekologicko-porodnická klinika – Porodní sál

3. NP    Centrum prenatální diagnostiky a fetální medicíny

            Gynekologicko-porodnická klinika – ambulance

5. NP    IGEK, Endoskopické centrum – ambulance a vyšetřovny

6. NP    Gynekologicko-porodnická klinika – Perinatologie B

            Neonatologické oddělení – oddělení a IMP

7. NP    Gynekologicko-porodnická klinika – Perinatologie A

8. NP    Interní hematologická a onkologická klinika – ambulance, stacionář a oddělení D

 

Technické provozy

Pavilon H

Prádelna, Údržba, Doprava, Správa budov

sklad MTZ a OLMAN

Oddělení inženýrských činností, BOZP

Pavilon K

Energetika

Pavilon O

Stravovací provoz

Pavilon P

Ekonomický odbor

Pavilon R

Personální oddělení

Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance

Pavilon T

Centrum informatiky, Telefonní ústředna

 

Cesta Brnem >>>

 

  Cesta MHD >>>

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001