Moderní radiodiagnostika za téměř tři desítky miliónů korun

Logo IOP EU

Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro Váš rozvoj.

 

Díky stejnojmennému integrovanému operačnímu programu EU s číslem CZ.1.06/3.2.01/14.08957 proběhla Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno. Za téměř 27 miliónů korun byly zakoupeny celkem čtyři špičkové přístroje pro diagnostiku dětských a dospělých onkologických pacientů FN Brno.

 

Projekt končící 30. dubna 2015 pomohl diagnostickým klinikám FN Brno (Radiologická klinika, Klinika dětské radiologie a Klinika nukleární medicíny) s dovybavením a především s potřebnou modernizací jejich přístrojového parku.

Z celkových nákladů ve výši 26.889.830,- Kč, jež byly z 85% hrazeny z IOP EU a z 15% z vlastních prostředků FN Brno, byly pořízeny dva RTG přístroje, ultrazvuk s možností peroperačního zobrazení a SPECT CT – gamakamera.

Posledně jmenovaný přístroj za více než 13 miliónů korun pomůže na Klinice nukleární medicíny FN Brno s precizní diagnostikou nádorových onemocnění prostaty, gastrointestinálního traktu a dalších onkologických diagnóz.

 Moderní radiodiagnostika za téměř tři desítky miliónů korun


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001