Interní gastroenterologická klinika


 

Struktura kliniky a kontakty

Vedení kliniky

Přednosta:  MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. 5 3223 3500

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči:

     
Zástupce přednosty pro školství:      
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: as. MUDr. M. Dastych 5 3223 3463

Vrchní sestra:

Sekretariát:

Kateřina Novotná

Zdenka Dvořáková

5 3223 3461

5 3223 3500

                                                                        Bc. B. Hromadová                5 3223 3500   

Vítáme vás na internetových stránkách našeho pracoviště – Interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice Brno, Bohunice, které je pedagogickou součástí Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Najdete zde základní informace o historii pracoviště i jeho současné podobě. Významná kapitola je věnována pacientům, kteří se zde mohou předem zorientovat v systému ambulantní i hospitalizační péče, její celkové organizaci i provozních detailech. Společně se tak vyhneme komunikačním nejasnostem, které jsou ve velkých zdravotnických zařízeních mnohdy zdrojem zbytečných nedorozumění a časových ztrát. Součástí stránek věnovaných pacientům a jejich blízkým je také řada odkazů na akce, internetové stránky a publikace, které jsou určeny v České republice právě jim. Do oddílu věnovaného kolegům lékařům jsme vložili základní informace o akreditacích kliniky, možnostech postgraduálního vzdělávání, ale především o možnostech co nejeefektivnější vzájemné spolupráce v každodenním provozu.

Doufáme, že návštěva našich internetových stránek bude pro jejich návštěvníky časovou úsporou a poskytne jim cenné informace.

 

 

 zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001