Edukační seminář - Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným PICC katetrem pro rok 2016

FN Brno – Interní hematologická a onkologická klinika pořádá edukační seminář určený pro lékaře, sestry a zdravotnické záchranáře, kteří se ve své praxi setkávají s pacienty s PICC katétry. Přijeďte se o této problematice dozvědět více, abychom společně zajistili efektivní a komfortní žilní přístup pro naše pacienty.


 

Termín semináře pro rok 2017:

  • 29.9.2017

Počet účastníků: 20

Místo konání

  • FN Brno, pavilon L, II. poschodí, Modrý salonek

Předpokládaná cena za seminář

  • 550,- Kč – cena je osvobozena od DPH

Délka semináře

  • 1 den – od 10,00 do 15,00 hod

Cílem semináře je:

  • vybavit zdravotnické pracovníky potřebnými vědomostmi, dovednostmi a návyky k výkonu ošetřovatelské péče o PICC katétry.

  • nácvik ošetřovatelské péče o PICC na modelu v učebně.

  • PICC katétrem se pro účel tohoto semináře rozumí periferií implantovaný centrální katétr, který slouží k zajištění střednědobého, efektivního a komfortního přístupu do centrálního žilního systému.

Přihlášku zasílejte na e-mail:

 

Po obdržení přihlášky obdrží každý potvrzení o zařazení do semináře.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001