Dobrovolníci a nadační fondy

 

Krtek logo  
Modrý hroch logo Mmyeloma logo
DEBRA logo Šťatsný úsměv logo

 

Kapka naděje

 

 

 Motýlek

 

 

Motto: "Dobrovolník v lůžkovém zařízení je specialistou na lidský kontakt"

Od roku 2003 spolupracuje Fakultní nemocnice Brno s Dobrovolnickým centrem MOTÝLEK. Činnost občanského sdružení Dobrovolnické centrum MOTÝLEK je zaměřena na rozvoj dobrovolnictví v lůžkových zařízeních poskytujících zdravotnické a sociální služby v Jihomoravském kraji. Akreditace Ministerstva vnitra ČR, která je v tříletých intervalech pravidelně obnovována, dokládá způsobilost DC Motýlek k realizaci dobrovolnického programu v souladu se zákonem 198/2002 o dobrovolnické službě.

Dobrovolníci pacientům nabízejí společnost při rozhovorech či procházkách, literární, výtvarné a rukodělné aktivity, hudební, filmové a divadelní aktivity, společenské hry a soutěže, ale i činnosti s terapeutickými prvky (arteterapie, muzikoterapie), informační služby apod. Přítomnost dobrovolníků slouží pacientům a klientům zařízení k ulehčení zátěže spojené se zdravotními limity, věkem a omezeným sociálním kontaktem v průběhu návštěvy, hospitalizace či dlouhodobého pobytu v zařízení. Dobrovolnická činnost navazuje na péči odborníků, kterou doplňují jednak individuálním sociálním kontaktem, jednak nabídkou aktivizačních činností vhodných pro vyplnění volného času, ale i pro obnovení nejrůznějších schopností a dovedností pacientů. Dobrovolník se v průběhu kontaktu a činnosti s pacientem zaměřuje na rozvoj těch jeho kvalit, které zůstaly nepostiženy nemocí, zdravotním a věkovým omezením. Dobrovolníci se pacientům věnují vždy s ohledem na to, co jim umožňuje jejich aktuální zdravotní stav.

V současné době je činnost Dobrovolnického centra MOTÝLEK ve FN Brno rozčleněna do tří základních projektů: Dobrovolníci dětem, Dobrovolníci seniorům a Lidská tvář. Aktivity dobrovolníků v rámci jednotlivých projektů odpovídají vždy věku a zdravotnímu stavu a přání pacientů.

 

  • Projekt Dobrovolníci dětem probíhá na Pracovišti dětské medicíny Černopolní ulici, kde jsou hospitalizovány děti s různými chorobami dle zaměření příslušné kliniky. Často jde o děti tělesně či jinak trvale zdravotně postižené. Různá je i délka jejich hospitalizace.
  • Projekt Dobrovolníci seniorům je realizován na klinikách a odděleních, kde jsou hospitalizováni pacienti vyšších věkových kategorií a je tomu nutné přizpůsobit aktivity dobrovolníků.
  • Projekt Lidská tvář probíhá na Pracovišti medicíny dospělého věku v Bohunicích. Dobrovolníci, kteří docházejí za dospělými pacienty, pomáhají pacientům vyplnit volný čas, doprovázejí je na vyšetření, na procházky apod. Kromě docházky na lůžková oddělení zde dobrovolníci zajišťují také informační službu v ambulantním traktu a občerstvení pro pacienty ambulance IHOK.

Kromě tří výše uvedených projektů organizuje DC Motýlek pro pacienty FN Brno řadu jednorázových aktivit. Zpravidla se jedná o setkání skupiny dobrovolníků s pacienty vybraného oddělení s předem připraveným programem. (pletení adventních věnců, zdobení velikonočních kraslic, výroba gelových svíček, pořádání koncertů, promítání filmů apod.).

 

www.dc-motylek.cz

 

 

Fotogalerie


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001