Placené služby - Diagnosticko-terapeutické centrum

CENÍK č. 57/2016–09.5

Kalkulace na zapůjčení plicního ventilátoru v záruční i pozáruční době

Pro středisko Domácí péče byla provedena kalkulace na zapůjčení plicního ventilátoru. Cena byla tvořena na 1 den, a to sazbou za odpis přístroje, spotřební materiál a 24hodinový servis. Před zapůjčením plicního ventilátoru je nutno odpovědnou osobu zaškolit. Toto zaškolení bude účtováno jako jednorázový poplatek za zaškolení.

 

Pronájem ventilátoru v záruční době (1 den)
Odpis přístroje 100,00 Kč
Spotřební materiál 250,00 Kč
Dostupnost konzultanta 24 hod denně 68,00 Kč
Cena celkem 418,00 Kč
   
Pronájem ventilátoru po záruční době (1 den)
Odpis přístroje 265,00 Kč
Spotřební materiál 250,00 Kč
Dostupnost konzultanta 24 hod denně 68,00 Kč
Cena celkem 583,00 Kč
   
Jednorázový poplatek za zaškolení 4 104,00 Kč
   
K ceně bude připočten odpis přístroje, viz níže, bude-li zapůjčen.   
   
Odpisy jednotlivých přístrojů tvořící komplet při zapůjčení plicního ventilátoru (1 den)
Elektrická odsávačka Dynamic 36,00 Kč
Resuscitační vak 16,00 Kč
Externí baterie pro VS Ultra 10,00 Kč
Pulsní oxymetr 12,00 Kč
Polohovací lůžko 16,00 Kč

 

CENÍK č. 31/2016–09.5

Pronájem ortopedické ambulance DTC

Pro DTC byla zpracována kalkulace na pronájem ortopedické ambulance č. 2. Jedná se o krátkodobý pronájem do 48 hodin. Ceny byly stanoveny za 1 hodinu. 

                                                                     Cena DPH 21%  Cena vč. DPH
Pronájem ortopedické ambulance č. 2 66,12 Kč 13,88 Kč 80,00 Kč

CENÍK č. 85/2013-09.5

Kalkulace za obrazovou dokumentaci

Pro FN Brno byla provedena kalkulace ceny za zhotovení obrazové dokumentace pro pacienty. Cena zahrnuje plat zaměstnance včetně odvodů, výrobní a správní režii a spotřebovaný materiál. S cenou výkonů musí být pacient seznámen dříve, než bude výkon proveden. Na částku určenou k úhradě bude vystaven doklad, na jehož základě proběhne úhrada na pokladně FN Brno.

Název Cena vč. DPH
Obrazová dokumentace   150,00 Kč

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001