Dětské rehabilitační oddělení


Primář:

MUDr. Radek Brauner

532 234 248

Vedoucí fyzioterapeutka:

Eva Wittichová

532 234 607

Kontakt na nás

lékaři

532 234 239

fyzioterapeti

532 234 434, 532 234 603

elektroléčba

532 234 113

 

Úvodní slovo

Oddělení dětské rehabilitace poskytuje kompletní rehabilitační péči pro ambulantní a hospitalizované dětské pacienty.

Provádíme různé formy  léčebné tělesné výchovy, které respektují specifika všech věkových skupin. Ze speciálních technik využíváme metodiky reflexní lokomoce dle Vojty, Bobath  koncept, PNF, respirační fyzioterapie, cvičení na balančních plochách a fyziobalech, cvičení s owerbalem, měkké a mobilizační techniky.

Vodoléčebné procedury zajišťujeme formou končetinových a celotělových vířivek. Z fyzikální terapie nabízíme různé druhy elektroléčby na přístrojích Phyaction 787, BTL, rebox, VAS, magnetoterapii, laseroterapii (laser ruční i laserový scanner), BEMER 3000.

V oblasti preventivní medicíny jsme vytvořili program „Zdravá záda“, který byl postupně zaváděn do mateřských a základních škol. V oblasti pedagogické zajišťujeme praktickou i teoretickou výuku pro studenty fyzioterapie Masarykovy univerzity v Brně.

Pořádáme přednášky v NCO NZO Brno v rámci předatestační přípravy fyzioterapeutů i zdravotních sester, dále odborné stáže lékařů postgraduálního studia. Formou školících míst se podílíme na dalším vzdělávání fyzioterapeutů v problematice rehabilitace dětského věku.zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001