Vzdělávací akce - Oddělení lékařské genetiky


Souhrn výsledků vyšetření v roce 2016 - laboratoř molekulárně genetická, ambulance, cytogenetická laboratoř, integrovaná laboratoř mol. cytogenetická

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, leden 2017

Školitel, tel:MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., RNDr. Iveta Valášková, Ph.D., Doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Náplň:

statistické hodnocení 2016

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Doporučované postupy genetických vyšetření u dárců gamet

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, únor 2017

Školitel, tel:MUDr. Rastislav Beharka, tel.: 532 234 236
Náplň:

doporučované postupy genetických vyšetření

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Nálezy strukturální chromosomové aberace chromosomu 18 - 2 kazuistiky

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, duben 2017

Školitel, tel:Mgr. Marta Hanáková, tel.: 532 234 491
Náplň:

zajímavé kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

PGD aktuální možnosti, přístupy

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, duben 2017

Školitel, tel:Mgr. Jakub Horák, Ph.D. (Repromeda, s.r.o.)
Náplň:

novinky v PGD

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Diplomové práce studentů PřF MU - molekulární genetika

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, květen 2017

Školitel, tel:MUDr. Iveta Valášková, Ph.D., tel.: 532 234 715
Náplň:

prezentace diplomové práce

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Diplomové práce studentky PřF MU - mol. cytogenetika

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, červen 2017

Školitel, tel:Doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc., tel.: 532 234 745
Náplň:

prezentace diplomové práce

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Projekt vyšetření NGS u pacientů s VV mentální retardací a autismem

Prim. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, září 2017

Školitel, tel:Mgr. Markéta Wayhelová, tel.: 532 234 745
Náplň:

diagnostika pacientů s VV metální retardací a autismem

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Brněnský genetický den

Prim. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:bude upřesněno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

říjen 2017

Školitel, tel:Prim. Renata Gaillyová, Ph.D., tel.: 532 234 298 - sekretariát
Náplň:

Klinická genetika - Vzácná onemocnění - Kazuistiky, zajímavé a nedořešené případy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Renata Spěšná, tel.: 532 234 572

Etika asistované reprodukce

Prim. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, říjen 2017

Školitel, tel:MUDr. M. Novotná, UNICA
Náplň:

Etika asistované reprodukce

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Anhidrotická ektodermální dysplazie - zajímavé kazuistiky

Prim. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, listopad 2017

Školitel, tel:MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249
Náplň:

zajímavé kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Jak správně sedět při práci

Prim. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, prosinec 2017

Školitel, tel:fyzioterapeut DRHO PDM
Náplň:

Jak správně sedět při práci - PC, mikroskop

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001