Informace pro odborníky

Jak k námodesílat  pacienty

S žádankou o vyšetřenínatiskopisuzdravotnípojišťovny, vyplněnouregistrujícímpraktickýmlékařem pro děti a dorost nebo příslušným specialistou. Pacienti se objednávajípředemtelefonicky, akutní vyšetření provádíme přednostněi bezobjednání.

 

Pracovní skupiny

Participace v "Pracovnískupině pro dětskou hematologii ČR", MUDr. Jan Blatný, PhD.  je v této skupině pověřen koordinací problematiky trombózy a hemostázy. Kromě této aktivity je MUDr. Blatný, Ph.D. i členem výboru Sekce pro trombózu a hemostázu ČHS a vedoucím dětské sekce České společnosti pro Trombózu a hemostázu. Mgr. Magdaléna Jelínková je aktivním členem pracovnískupiny Laboratorní sekce ČHS.
Zástupci oddělení jsou členy Světové hemofilické organizace (WFH), ISTH (spolupráce s Paeditric/Perinatal SSC), Americké hematologické společnosti (ASH), České hematologické společnosti, České společnosti pro trombózu a hemostázu, České pediatrické společnostia Advanced Bleeding Care Board of The Czech Republic.

MUDr. Jan Blatný, PhD. je administrátorem celosvětového registru závažných krvácení u dětí SeveN BleeP, iniciovaného ISTH (www.isth.org), mezinárodního registru UniSeven a spolupracuje na administraci registru pacientů s hemofiliía ostatními vrozenými poruchami sráženív České republice, který je veden Českým národním hemofilickým programem (ČNHP) – mezioborovou odbornou iniciativou odpovídající za metodické vedení a strategii péče o osoby s poruchami krevního srážení v naší zemi.  Dr. Blatný je rovněž koordinátorem ČNHP pro pediatrickou problematiku.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001