Typy výskytu infekčního onemocnění

sporadický

  • ojedinělý
  • bez jakýchkoliv společných charakteristik
endemický
  • lokální
  • vyskytuje se v určité lokalitě, je na ni vázaný
  • lokalita tvoří vhodné podmínky - fauna, flora, klima...
epidemický
  • hromadný výskyt přenosných onemocnění, které spolu souvisí v základních ep. charakteristikách
pandemický
  • celosvětový
  • šíří se přes jednotlivé kontinenty
  • např.: chřipka

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001