Výzkum

 

Vybrané  přednášky 2008- 2009

 

 1. M.Kynčl., J.Skotáková, L.Mrázková: Pediatrická specifikace MR hlavy a krku, VIII. Kurz magnetické rezonance, 10.-12.9.2009, Brno, Hotel Myslivna
 2. J.Skotáková: Nejčastější tumory muskuloskeletálního aparátu u dětí, CT/MR kurz: Muskuloskeletální zobrazování v pediatrii, 18.4.2009, Kongresové centrum Nemocnice na Homolce, Praha
 3. J.Skotáková, M.Charvátová, M., P.Múdry, VBajčiová., Š.Ondruš: Rabdomyosarkom končetin u dětí. 12.Vědecké zasedání MR sekce ČRS, 31.- 2.4.2008., s.16. ISBN 978-80-254-1691
 4. Skotáková, J., Charvátová, M., Pavelka, Z., Habanec, T., Brichtová, E., Bibrová, Š: Zvracení u dětí. Sborník abstrakt, XXXVI.Český radiologický konres, Špindlerův Mlýn, 15.-18.10.2008-10-23
 5. M.Charvátová, E.Brichtová: Bezvědomí u dětí, XXXVI. ČRK, Špindlerův mlýn 15.18.10.2008
 6. Skotáková, J., Procházka, J.: Image gently –aktivity vedoucí ke snižování dávek záření při CT vyšetření dětí. Abstrakta, s.35. Radiační zátěž pacientů při CT vyšetření a problematika jejího stanovení., (konference je součástí projektu reg.č.NR/8314-3 IGA MZ ČR), FN Motol, 23.9.2008
 7. Skotáková, J.: Ultrasonography of locomotor apparatus in children, Syllabus, ESOR, Paediatric Radiology, Prague/CZ, September  5-7, 2008
 8. J.Skotáková, M.Charvátová, P.Múdrý, V.Bajčiová, Š.Ondruš: Rabdomyosarkom končetin u dětí.,Harrachov, Setkání MR pracovišť, březen 2008

 

 

Nejvýznamnější přednášky za období 2005-2007

 

 1. Skotáková J., Mach V., Charvátová M., Chalupová P.: Sonografie velkých kloubů a dlouhých kostí u dětí, moderní algoritmus jejich vyšetřování. Slovenská sonografia 2007, Piešťany 18.-20.10. 2007,  Abstrakta, s.66.
 2. Neugebauerová, J., Červinková, I., Charvátová, M., Skotáková, J.: Neuroblasom u dětí v ultrasonografickom obraze. Slovenská sonografia 2007, Piešťany 18.-20.10. 2007. Abstrakta, s.71
 3. Plánka L., Poul J., Chalupová P., Gál P.: Pozdní komplikace léčby zlomeniny diafýzy stehenní kosti ošetřené metodou ESIN. 53. kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov 18.-19.10. 2007. Abstrakta
 4. Plánka L., Chalupová P., Škvařil J., Poul J., Gál P.: Schopnost remodelace distálního radia při hojení zlomenin v dětském věku. VIII. Ostravské traumatologické dny, Ostrava 12.-13.10. 2006. Abstrakta
 5. Skotáková J., Mach V., Blatný J., Charvátová M., Kummerová I.: Ischémie mozkové tkáně u dětí. 10. Vědecké zasedání MR sekce ČRS, 13.-15.3.2006, Pec pod Sněžkou. Abstrakta.
 6. Skotáková, J., Hrazdíra, L.: Ultrasonografické vyšetření v krajině kyčelního kloubu.  XV.Frejkovy dny s mezinárodní účastí, Brno, 14.-15.června 2007
 7. Skotáková J., Mach V., Masaříková H., Chalupová P., Vlahová Z.: Traumatology in paediatrics, 4.Valtické kurzy adbdominální a gastrointestinální radiologie, 31.8.-2.9.2006, Valtice
 8. Skotakova, J., Mach, V., Bajčiova, V., Mudry, P.: Malignant tumors of long bones in children, differential diagnosis.Benefit of the imaging methods.43. GPR, 28.-30.September 2006, Leipzig.
 9. Buckova, H., Feit, J.,Skotakova, J.: primary cutaneous ossification. Eur. J Pediatr.Dermatol., Abstracts, 2005, s.50-51.
 10. Skotáková J., a kol.: Diferenciální diagnostika kostních tumorů u dětí. 10. setkání MR pracovišť, Harrachov, 2005.
 11. Skotáková, J. a kol.: Opět kostní tumory. Setkání MR pracovišť, Strážnice, 2005.
 12. Neugebauerová, J., Vlahová, Z., Skotáková, J.: Porodní traumata. Paprsky vysočiny 2007
 13. Karásek, P.: Specifika vyšetřování CT v dětském věku, CT kurs radiologických asistentů 2007, Ostravice

 

 

Nejvýznamnější přednášky za období 1995-2000 >>>>

 

 

Postery

 

 1. Vašinová, P., Karásek, P.: Digitalizace na Klinice dětské radiologie – zkušenosti s pětiletým provozem, Sympozium slovenských rad. asistentov. 2007, Turčianske Teplice
 2. Pekarčíková, J., Burešová, A., Štouračová, E.: Základní vyšetřovací metoda vyšetření kyčlí u dětí, Sympozium slovenských rad. asistentov. 2007, Turčianske Teplice
 3. Hrbatová, B., Sošková, R.: Snímkování plic v dětském věku, Sympozium slovenských rad. asistentov. 2007, Turčianske Teplice
 4. Rašínová, L., Karásek, P., Dvořák. K.: Účinnost mamografického screeningu – analýza výsledků ve FN Brno, Masarykovy onkologické dny 2006, Brno

 

 

 

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001