Informace pro lékaře

Žádanka

Pacienti přichází k vyšetření s řádně vyplněnou žádankou. Formuláře žádanek na MR vyšetření na našem pracovišti jsou k dispozici ke stažení níže. Jako žádanku na CT vyšetření je možné použit Poukaz na ošetření Z vystavený dvojmo.

Vzhledem k platnému Zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) je nutné, aby pacienti vyjádřili svůj písemný souhlas s provedením těch výkonů, které by mohly způsobit pacientovi trvalé následky. Informovaný souhlas s vyšetřením dítěte musí být podepsán zákonným zástupcem. Je vhodné, aby i starší děti přicházeli k vyšetření v doprovodu rodiče.

 

Informovaný souhlas

Podepisují pacienti/rodiče pacientů na našem pracovišti před vyšetřením. K dispozici budou mít přílohu k informovanému souhlasu, prostřednictvím které budou mít možnost se podrobně seznámit s povahou a riziky daného výkonu. Rádi bychom s ohledem na plynulost provozu a možnost dostatečné informovanosti pacientů požádali odesílající lékaře, aby v případech, kdy to bude možné, vydali svému pacientovi informovaný souhlas a příslušnou informativní přílohu k vyšetření spolu s žádankou. Za spolupráci děkujeme.

Formuláře žádanek, informovaných souhlasů a příloh k informovanému souhlasu s IVU (intravenózní urografií), CT, MR, AG (angiografickému) vyšetření, punkční nefrostomii a punkcí štítné žlázy na našem pracovišti naleznete ke stažení níže.


Ke stažení

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001